1 2 3 4 5 7 27 / 56
Yakın gelecekte, bütün toplumsal ve siyasal güçlere kendisini kabul ettirmiş merkezi-hukuki bir iktidarın kendisini devlete hakim kılarak devleti yeniden bütünsel, iç dengeleri oturmuş bir meşru-hukuk ...
Öyle anlaşılıyor ki, Cumhuriyet’in kuruluşundan beri birbirlerine karşı oldukça güçlü bir gerilimle yüklü olan bu iki sistem-içi güç, ittifak yapmaya “zorunlu” kaldı ...
Sadece despotizmin kurbanı olan halk güçlerinin halkçı-demokratik hareketleri değil, aynı zamanda, Türkiye’de kapitalizm geliştikçe kendisini var eden, 15-16 Haziran’da patlayan ve sonrasından günümüz ...
İttifak alanıyla birlikte düşünüldüğünde, faşizme doğru yönelimin güç kazandığını saptamalıyız. Ancak, faşizme yönelim tek başına değil, başka olasılıklarla birlikte kendisini var ediyor ...
Sadece halk güçlerinin ürettiği gerilimler değil, egemenlerin arasındaki iç sorunlar da kaotik ortamı besleyip güçlendiriyor ...
Süreç an be an kendini ve hedefini yapılandırıyor; geçilen her eşik geçebilen güce sonrası için özel ağırlık kazandırıyor; ama gelin görün ki, hiçbir kazanım herhangi bir güç için kalıcılık garantisi ...
Yaşanan küresel hegemonya krizi Türkiye egemenlerinin hareket alanını genişletiyor, ama aynı zamanda o alanın etrafı iki küresel güç tarafından kuşatılıyor ve kuşatma mümkün olan her fırsatta/ yapılan ...
“Kader” Anadolu coğrafyasındaki bütün toplumsal güçlerin ve onların siyasal temsilcilerinin kapısını çalıyor ve “İşte sahne” diyor, “çıkın oynayın, oyunun sonrasında neler olacağı şimdi ve burada/2019 ...
Burjuva demokrasisinin zaten olmadığı ama ancak halkın fiili zoruyla kazanılmış kimi demokratik hakların var olduğu bizim gibi ülkelerde ise, o kırıntılar da masadan kaldırılmak isteniyor ...
1 2 3 4 5 7 27 / 56