1 2 3 4 7 18 / 56
Anti-kapitalist alan ancak devrimci-komünist bir özneyi kapsıyorsa kapitalizme karşı gerçek bir iktidar alternatifi olabilecek, yoksa kimi zaman parlayıp sonra sönen iktidarsız bir muhalefet alanı olm ...
Muhtemelen belediyelerdeki yolsuzluklar yok olmasa da azalacaktır, mahallelerde kreşler açılacak, ulaşım daha ucuz olacak, hatta yoksullar için aş evleri bile gündemleşecektir ve elbette hepsi iyidir, ...
Acil ihtiyaçlarının zorlamasıyla “sistemden kopuş” denemeleri yapan halk güçleri bir “öncü” tarafından desteklenmediği için sermaye güçlerinin şu ya da bu hamlesiyle yeniden sistemin içine sürüklendik ...
23 Haziran seçimlerinde de, elbette güncel bir belirlenim-zorunluluk olan “Cumhur İttifakı’nı geriletme” taktiği uygulanmalıdır. Ama, nasıl? O taktik, seçimleri de kapsayarak bütün bir döneme yayılan ...
İşte, “yapıp-başarmayı” sürekli genişleyen bir yeniden üretim süreci içinde kalıcılaştırarak gerçekleştirebilen ve dolayısıyla yaşamla mümkün olan en geniş alanda, en derininde ve en yükseklerinde ili ...
O, şimdi bir yol ayrımında; ya verdiği oya sahip çıkan halkla savaşacağı intiharvari bir yola çıkacak ya da kaybettiğini kabullenip geri çekilecek ve geri çekildiği alanda yeniden inisiyatif kazanmaya ...
Şimdi, faşizme yönelen egemen bloğa rağmen, ortaklaşan halk güçlerinin öncülüğünde demokratik cumhuriyetin inşası doğrultusunda fiili-demokratik alanlar yaratmanın zamanıdır ...
Militanın/örgütün sistemden kopuşarak bağımsız-devrimci bir birey/yapı olarak kendisini inşa etmesi, “olsun da nasıl olursa olsun” tarzında bir mücadeleyle değil, ancak toplumsal güçlerin gerçek harek ...
Sadece hayatın farklı alanları ya da farklı toplumsal güçler değil, farklı ihtiyaçlar da kendi özgünlükleriyle ele alınarak mücadele alanına dönüştürülmelidir ...
1 2 3 4 7 18 / 56