1 2 3 7 9 / 56
Krizlerin ve kaotik ortamın yarattığı gerilimleri yöneterek kendisini ayakta tutan iktidar koalisyonu, ne kadar çırpınırsa çırpınsın toplumsal desteğini koruyamıyor, geçen her ay o destekte az ya da ç ...
İktidar alanı çürürken, sürekli daha fazla yoksullaştırılan ve pandemiye karşı yalnız bırakılan halk güçleri de, üstüne yüklenen onca devlet şiddetine rağmen ısrarla kendi meşru haklarının peşinde koş ...
Boğaziçi direnişi şu yada bu siyasal öznenin kendisini güçlendireceği ya da yeniden üreteceği bir “araca” indirgenemez; o, kendisidir, kendisi olarak değerlidir ve uğruna direnilen hedefine ulaşması ö ...
Bir yandan egemenlerin egemenlik aracı olan devlet süreklileşmeye başlayan bir özel kriz içinde zorlanır ve içinde harekete geçen çürüme-çözülme dinamikleriyle asabiyet kaybı yaşarken; öte yandan, top ...
“Ekonomi” ve “Devlet” gibi iki ana kolonunda ağır travma yaşayan bir güç alanı, “mucize” beklentisini bir yana koyarsak, kendisini aşabilmek için olağanüstü “güç” talep eden bu çıkmazda “her alanda sü ...
Tarih içinde oluşup güçlenmesinde bizzat kendi öncüllerinin belirleyici katkısı olan toplumdaki gerici önyargıları okşayarak ve sonra da devletin sağladığı imkanları kullanıp güçlendirerek; çözülen to ...
Ordu merkezli devlet örgütlenmesi sermaye güçleri tarafından arkasından itilen Erdoğan tarafından dağıtıldı. Ama yerine henüz yenisinin kurulamamış olması bir yana, egemen devlet fraksiyonları birbiri ...
Önemli bir dönüşüm yaşandığını ve CHP’nin devlet içinde gittikçe zayıflasa ve hala bir biçimde tutunan eski dönemin egemenleriyle ilişkisini sürdürse de esas olarak TÜSİAD odaklı sermaye güçlerinin “k ...
Egemen fraksiyonlar “Aman, dikkat!” demişler birbirlerine sanki, “aramızdaki gerilimin fırsat kollayan kimilerine malzeme olmasına izin vermeyelim!” ...
1 2 3 7 9 / 56