1 2 3 7 9 / 59
Evet, dayatılan yoksullaşma ve hiçleştirilmeye karşı kendisini “savunan” toplumsal güçlerin (“Direniş Fraksiyonunun”) oluşturduğu “Halkın Barajı” sürekli tahkim edilmeli, yapılan her yeni saldırı geri ...
İçinde bulunduğumuz dönem, tarihsel sonuçlar yaratmaya gebe ve 2022 1 Mayıs’ı tam da böylesi bir sürecin içinde “genel” içeriğini kazanıyor. Üstelik, şimdiye dek önde olan diğer toplumsal dinamiklere ...
Bu bir “pratik mücadele içinden geçerek özneleşme” sürecidir ve devam ederse, sadece “direnişçi” olmakla yetinmeyerek kendisini iktidarlaştırma olasılığıyla yüklüdür ...
Krizlerin ve kaotik ortamın yarattığı gerilimleri yöneterek kendisini ayakta tutan iktidar koalisyonu, ne kadar çırpınırsa çırpınsın toplumsal desteğini koruyamıyor, geçen her ay o destekte az ya da ç ...
İktidar alanı çürürken, sürekli daha fazla yoksullaştırılan ve pandemiye karşı yalnız bırakılan halk güçleri de, üstüne yüklenen onca devlet şiddetine rağmen ısrarla kendi meşru haklarının peşinde koş ...
Boğaziçi direnişi şu yada bu siyasal öznenin kendisini güçlendireceği ya da yeniden üreteceği bir “araca” indirgenemez; o, kendisidir, kendisi olarak değerlidir ve uğruna direnilen hedefine ulaşması ö ...
Bir yandan egemenlerin egemenlik aracı olan devlet süreklileşmeye başlayan bir özel kriz içinde zorlanır ve içinde harekete geçen çürüme-çözülme dinamikleriyle asabiyet kaybı yaşarken; öte yandan, top ...
“Ekonomi” ve “Devlet” gibi iki ana kolonunda ağır travma yaşayan bir güç alanı, “mucize” beklentisini bir yana koyarsak, kendisini aşabilmek için olağanüstü “güç” talep eden bu çıkmazda “her alanda sü ...
Tarih içinde oluşup güçlenmesinde bizzat kendi öncüllerinin belirleyici katkısı olan toplumdaki gerici önyargıları okşayarak ve sonra da devletin sağladığı imkanları kullanıp güçlendirerek; çözülen to ...
1 2 3 7 9 / 59