Hayvancılık sektörünün girdileri için tüm tarım arazilerinin yüzde 80’inden fazlası kullanılıyor. Toplamda 100 kalori tahıl yemiyle 17-30 kalori et elde ediliyor ...
Hareketin tahayyül ettiği vegan dünya sömürünün asıl sorumlularını göz ardı etmez. Bir tahakküm biçimini sonlandırırken bunun başka bir tahakküm biçiminin ortaya çıkarmasının karşısındadır. Hollanda’d ...
2 / 2