Biz bulunduğumuz kentlere/mahallelere hakim olursak, kitlelerle bağlarımızı sağlamlaştırırsak, hiçbir gerçek halktan saklanamaz. İçinde bulunduğumuz anda halka gerçekleri ulaştırmak devrimci bir görev ...
1 Mayıs ülkemizde politik sınıf mücadelesinin en ileri kavga gününü temsil ediyor. Bu yıl kavganın en ileri halini almasa da mevcut gerçekliğimize, eksiklerimize ve olanaklara işaret etmesi bakımından ...
Faşizme karşı mücadeleyi bir görev biliyor da anfi-faşist halk güçleriyle omuz omuza veriyorsak... Devrimci siyasetin yeniden inşasının ve devrimci güçlerin birliğinin imkanını Türkiye halklarının neo ...
Faşizmin karşısında, faşist saldırganlık karşısında halkı savunmasız bırakmayacak güçlü bir direniş cephesi örgütlemek de bu ortak mücadelenin temel görevi olmalıdır. Halkevciler bu mantıkla bulunduğu ...
Yani çok az parayla ev geçindirilecekse, parayı kimin kazandığından bağımsız, bu parayı idare edenin kadın oluşu, yoksulluğun başka bir yükünün kadınlar tarafından üstlenildiğini gösteriyor. Eşitsizli ...
Emeğimizi, bedenimizi, toprağımızı, suyumuzu, ülkemizi özgürleştirmek için, bizim olanı geri almak için; şimdi hiç beklemeden komşumuzun kapısını çalalım, bir tencere bir tava ile dökülelim sokaklara. ...
Basit ancak bir o kadar da yıkıcı bir talep “yaşamak”. Uzunca bir süredir “yıkılamaz” gibi görünen iktidarı alaşağı edebilecek kadar yıkıcı. “Gebermek istiyorum” sözünün öfkesini, ölümüne bir kader or ...
Postallar dehşet içinde bizi izliyor. Ve hiçbir zaman gerçeği işaret etmekten çekinmeyen ellerimiz, “İşte tecavüzcü sensin!” diye, yine gösteriyor yanı başındaki çirkin gerçeği ...
8 / 8