1 2 3 9 / 22
Alttaki magma kaynamaya başlamışsa şu veya bu vesileyle mutlaka işaret veriyor. Soma ve Boğaziçi direnişleri böylesi işaretlerdir ve gerisinin gelmesi kuvvetle muhtemeldir ...
Barbarlığa ve yok oluşa sürüklenme ihtimali hiç da az olmayan bir dünyada sosyalizmin kapsamı, temelleri ve ona mecburiyet 20. yüzyılla kıyaslanmayacak oranda güçlenmiştir; söz konusu olan sosyalizmin ...
Lenin, daha 20. yüzyılın başında, Ne Yapmalı'da, "proletaryanın bilincinin, sınıfların birbirleriyle ve devletle ilişkilerinin bütün görünümlerine, herhangi bir açıdan değil, sosyalizmin görüş açısınd ...
Tarihte ve hayatın çetrefil akışı içinde "saf altın" arayışına çıkmak ile mikrokozmoslara hapsolan "devrimsiz devrimcilik" arasındaki bağ üzerine ne kadar düşünsek azdır ...
Devlet, ekonomi ve salt güç-kudret eksenli bir inşaya yönelirseniz ve bu güçlü kaleye yaslanıp sosyalizmi yavaş yavaş tüm dünyaya yaymayı hedeflerseniz, eldekini de kaybedersiniz. Çünkü bu gidişatın n ...
Komünist ütopya, hatta sosyalist program, üretimi ne kadar artıracağı kadar; artan üretimin sağladığı boş zamanı insani gelişmenin kültürüyle donatmanın yolları üzerine de kafa yormalıdır. Özetle, "al ...
Savaş, devrim, iç savaş, tarımda kolektifleştirme, emperyalist kuşatma, iktisaden geri bir ülkeyi ayağa kaldırma, Hitler sürüleriyle savaş, yeniden inşa, Soğuk Savaş gibi zorunlulukların üzerinden kim ...
Tarihte ve günümüzde sosyalistlerin, işleyerek benimseyebilecekleri muazzam birikimler vardır. Fakat bu birikimler deyim uygunsa "kir pas içindedir" genellikle, hiçbir sınıflı toplumun bağrından "som ...
Türkiye devrimciliği Payidar'ı, Türkiye İşçi Sınıfına Selam'ı, Parka'yı, Tamirci Çırağı'nı, Atlının Türküsü'nü söküp atamaz ruhundan; atarsak çoraklaşırız ...
1 2 3 9 / 22