1 2 3 4 9 / 31
Aslına bakılırsa bizim bütün yapılarımızın sovyetik ruhta-yönelimde olması gerekir. Lenin'in, "en demokratik burjuva cumhuriyetinden bin kez daha demokratik" dediği sovyet, salt bir örgüt modeli değil ...
Sosyalist soldaki yapılarımız tek tek ya da birleşerek, gayet isabetli talep ve şiarlarla gidişata etki etmeye çalışıyorlar. Buna rağmen yeterince etkili oldukları söylenemez. Belki de başka şeyler de ...
Çeteler, mafya, uyuşturucu, silah, insan ve petrol kaçakçılığı, kontrgerillanın "şerefli", kalleş ve hırsız katilleri, çökmeler vs., düzgün işleyen bir sitemin zaman zaman rutin dışına çıktığını göste ...
Eldeki araç, form ve politika tarzlarının, sosyalist ve özgürlükçü güçleri rutinin kısıtlı alanına hapsettiği, buradan yol alınamadığı açık. O halde halkın inisiyatif ve iradesini açığa çıkaracak kong ...
Gezi türünden kendiliğinden bir patlama ya da faşizme karşı (örgütlü) bir isyan; hangi türden olursa olsun hazır olmanın ya da hazırla(n)manın vazgeçilmez koşulu örgütlü halk iradesinin inşasıdır. Bu ...
Nasıl ışıltılı bir heyecan parlıyordu gözlerinde. Bu cüsseli adamın böyle çocuk heyecanıyla, merakla, hayretle, kızdığında çakmaklanıveren parıltılarla bakmasına şaşıp kalmıştım o akşam. Sonraları tan ...
Boğaziçi direnişi, gençlik hareketleri tarihinde hem süreklilik hem kopuş özellikleri taşıyor. Hareketin soldan yürüyen karakteri süreklilik öğesidir; fakat solun geleneksel davranış çizgileri bağlamı ...
Zamana yayılan mücadele her geçen gün yeni kesimleri sokağa, eyleme, tutum açıklamaya davet ediyor. Eylemler tüm ülkeye yayıldı. Şimdilik öncü topluluklar sokakta; ama toplumsal sempatiyi arkaladıklar ...
Memlekette kayyum görülmemiş bir şey sayılmaz. Peki neden diğerleri değil de Boğaziçi kayyumu bardağı taşırdı? Çünkü bardak doldu, almıyor artık! Bütün kayyumlara, haksızlıklara, adaletsizliklere, zor ...
1 2 3 4 9 / 31