1 2 3 5 9 / 37
Takılmalar, bir uçtan bir uca laf atmalar, “Şirinevler muharebesinin” ayrıntılarının ballandıra ballandıra anlatılması, Ahmet Kaya’nın “Lili Marlen Türküsü”nün “an”a uyarlanan dizeleri; “devrin cefas ...
Özlem’in, kitabın sonunda “bizim asr-ı saadet devrimizdi” dediği dönem -bana göre- 1984’ten 14 Nisan 87 ve ardından gelen bir yıla uzanan dönemdir. Sonraki yıllar, onur duyacağımız mücadelelere rağmen ...
2001'e tarihlenebilecek olan kırılmanın ardından AKP'li yıllarda kazanılan "yeni" özellikler asıl yıkıcı sonuçlarını 2015 yazından bu yana geçen yedi yılda gösterdi, gösteriyor. 1990'lı yıllar hiç de ...
Hapishane direnişleri, insan hakları mücadelesi, gençlik hareketinin patlak vermesi, Kürt isyanının kitlesel ifadesi olan serhildanlar, 1989 baharında yüz binlerce işçinin sokaklara dökülmesi, kamu em ...
Toplumsal dayanakları olan emek-özgürlük eksenli talepler; güç, derinlik ve sağlamlıklarına bağlı olarak -şekilsiz ve örgütsüz olsalar da-, burjuva iktidar değişimi süreçlerinin (dahi) kayıtsız kalama ...
E gündem çok sıkışık, nereden çıktı şimdi bunlar? Acele ettikçe murat ettiğinin aksine geciken, hep sıkışık olan gündemler içinde temel nirengi noktalarını yakalamayı daima ıskalayan ve erteleyen anla ...
Aslına bakılırsa bizim bütün yapılarımızın sovyetik ruhta-yönelimde olması gerekir. Lenin'in, "en demokratik burjuva cumhuriyetinden bin kez daha demokratik" dediği sovyet, salt bir örgüt modeli değil ...
Sosyalist soldaki yapılarımız tek tek ya da birleşerek, gayet isabetli talep ve şiarlarla gidişata etki etmeye çalışıyorlar. Buna rağmen yeterince etkili oldukları söylenemez. Belki de başka şeyler de ...
Çeteler, mafya, uyuşturucu, silah, insan ve petrol kaçakçılığı, kontrgerillanın "şerefli", kalleş ve hırsız katilleri, çökmeler vs., düzgün işleyen bir sitemin zaman zaman rutin dışına çıktığını göste ...
1 2 3 5 9 / 37