1 3 4 5 6 7 29 45 / 254
Suriyelilerin kovulması için yapılan protestolarla meselenin çözülmeyeceği çok açıktır ve bu yönelim yanlıştır. Doğrusu, adaptasyon ve bütünleşme dediğimiz çok yönlü stratejinin uygulanarak toplumsal ...
Türkiye’de bulunan Suriyelilerin %72’si geri dönmeyi düşünmüyor. Göç sosyolojisinin en önemli özelliği, gelen nüfusun gitmeme eğiliminin artması ve giderek yerleşik hayata uyum sağlayarak kalıcı olmas ...
AKP/MHP ittifakı sadece iç faktörlerin etkisiyle değil aynı zamanda Suriye merkezli belirlenen stratejinin yenilgisi ile de köşeye sıkışıyor ...
Erdoğan’ı bu düzeyde saldırmaya iten sıkışma ve zafiyet tablosu karşı karşıya olduğu çözülmenin durdurulamayacağını, politik kartların yeniden dizileceğini, yeni politik aktörlerin ön plana çıkacağı v ...
Hem bölgede hem de Türkiye’de Kürt sorunun çözümünün merkezi Kandil-İmralı denkleminden Kamışlı’ya kaymış görünüyor. Suriye’de Kürt sorunun çözümü özellikle Türkiye’nin iç politik denklemine doğrudan ...
AKP-MHP ittifakına dayanan iktidar, toplumsal gücünü kaybettikçe, ülkeyi bölgesel krizin merkezine doğru sürüklüyor. Çatışmayı yeni krizlerle besleyerek ayakta kalmanın yolunu arıyor ...
Rusya S-400’leri Türkiye ile diğer NATO üyeleri arasında kriz yaratmak için kullanıyor. ABD yaptırım kararından geri adım atmış değil. Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminin tek dışlananı Türkiye. Yalnı ...
AKP’nin büyük bir darbe alması, Davutoğlu ve Babacan’ın sahaya inmeleri için gerekli politik ortamı oluşturdu. Bu iki grubun parti kurması özellikle AKP kadrolarının çözülmesinde ciddi bir etki yarata ...
ABD’nin İran’a uyguladığı çok kapsamlı ambargo, bölgesel bir savaşa yol açmaz. Ancak bölgesel reaksiyonların oluşmasının çok ötesinde ekonomik ve politik krizleri tetikleyebilir ...
1 3 4 5 6 7 29 45 / 254