1 2 9 / 18
İçerdeki insanın teknolojiye yabancılaşmakla birlikte firar eylemi sırasında kolektif bilincin ve ortak tavrın nasıl yaratıcılığa dönüştüğünün çarpıcı bir anlatısı söz konusudur. Tünelde uygulanan kaz ...
Günlük yaşam çerçevesinde binlerce insanla yaşarsınız. Ancak, düşünsel yaşam doğrultusunda kaç insan yaşadığınıza gelince, sizi değiştiren ve geliştirenler az ve öz olarak öne çıkar. Yaşamlarına bir b ...
Gerek köyle bağı olduğundan, küçük de olsa toprak sahipliği nedeniyle örgütlenmeye çok yatkın olmayan ırgatın “geçici işçi” konumu nedeniyle sendikalaşması ne yazık ki mümkün olmamıştır. Tarımda çalış ...
En son Ankara Altındağ’da yaşananlar da göstermektedir ki bu olguya Türkiye’nin işçi-emekçi örgütleri, sol-sosyalist partileri, aydınları ve sanatçıları hızla kafa yormak, emekçi halkı ikna edecek, fa ...
Vail Katmiş, Şubat 2013’te İdlip’e geldiklerinde bir ahır bulup burayı düzenleyerek yaşanılır hale getirdiklerini içi kan ağlayarak anlatıyor. Bir yıl yaşadıkları İdlip’te, yaşlılar ve kadınların çatı ...
Korona günlerinde insan sorgulamaya başladı. Peki, bir yıl sonra çıkardığımız ders ne? Ülkeler, toplumlar, insanlar ve insanlık düzeyinde ne gibi değerler, yapılar ve hareketler ortaya koyabildik? ...
Eskiler, "Gön inceldiği yerden delinir." demişler. Biz yeniler, bu atasözünü devrimci bakış açısıyla dönüştürmek zorundayız: İnsan, inceldiği yerden ayağa dikilir. Bugün insanlığın inceldiği yer ne ...
Dikmen Vadisi halkı, Erdoğan Bayraktar'ın bakan olacağı Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı döneminde, tüm kentlerde daha yoğun biçimde sürdürüleceği aşikar olan "kentsel dönüşüm" rantiyesine karşı, b ...
"Barış"la "savaş" diyalektiği nasıl ki "barış için savaş" şiarında ifadesini bulmuşsa, "acı" ile "tatlı" ya da "mutluluk" diyalektiği de "acıyı bal eylemek" deyiminde özleşmiştir. Tarihte, eşitlik ...
1 2 9 / 18