1 2 9 / 14
Vail Katmiş, Şubat 2013’te İdlip’e geldiklerinde bir ahır bulup burayı düzenleyerek yaşanılır hale getirdiklerini içi kan ağlayarak anlatıyor. Bir yıl yaşadıkları İdlip’te, yaşlılar ve kadınların çatı ...
Korona günlerinde insan sorgulamaya başladı. Peki, bir yıl sonra çıkardığımız ders ne? Ülkeler, toplumlar, insanlar ve insanlık düzeyinde ne gibi değerler, yapılar ve hareketler ortaya koyabildik? ...
Eskiler, "Gön inceldiği yerden delinir." demişler. Biz yeniler, bu atasözünü devrimci bakış açısıyla dönüştürmek zorundayız: İnsan, inceldiği yerden ayağa dikilir. Bugün insanlığın inceldiği yer ne ...
Dikmen Vadisi halkı, Erdoğan Bayraktar'ın bakan olacağı Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı döneminde, tüm kentlerde daha yoğun biçimde sürdürüleceği aşikar olan "kentsel dönüşüm" rantiyesine karşı, b ...
"Barış"la "savaş" diyalektiği nasıl ki "barış için savaş" şiarında ifadesini bulmuşsa, "acı" ile "tatlı" ya da "mutluluk" diyalektiği de "acıyı bal eylemek" deyiminde özleşmiştir. Tarihte, eşitlik ...
Akdeniz'in; Fenikeliler döneminden beri, "İki Yakayı Birleştiren Deniz" olarak betimlendiğini halkımız ne kadar biliyor, doğrusu emin değilim. Ama Hititler ile Mısırlıların, Haçlılar ile Doğu Akdeniz ...
Mahkemenin, "tecavüz hakkını" kullanan erkekleri korumak için ne kadar titizlikle çalıştığı ortada. Nihayetinde bu hukuk, başı kesilerek öldürülen Münevver Karabulut'un ailesini, "kızlarına sahip çıks ...
Türkiye sermaye sınıfının ve ülkede bir iç olgu haline gelen emperyalizmin, İkinci 12 Eylül'ü de "başarı" ile hayata geçirmek için tüm gücünü seferber ettiği bir dönemle karşı karşıyayız. Ayrıntılı so ...
2008'de kapitalizmin dünya çapında yaşadığı "kriz" olarak gündemi belirleyen ekonomik ve toplumsal olguları çözümlemek, nihayetinde siyasal bir değerlendirmedir ve bu nedenle kapitalizmin yapısına oda ...
1 2 9 / 14