1 2 3 7 9 / 55
Günter Wallraff kitabında “bir parça Apartheid içimizde” diye yazıyordu. Eğer proleterleşen kitlelerin en zayıf kesimi olan göçmenlere karşı ayrımcı bir bakış açısını kabullenirsek bu böyle kalmaz. Bi ...
Maraş depremleri sonrası ‘burada devlet yok’ çığlığı Saray Rejimi’nin yavaş ama geri döndürülemeyen çözülme/yönetememe krizini de gösteriyor. Diğer yandan proleterleşme sürecine ve bunun yönetimine ka ...
Sola giderek hakim olan bu parlamentarist eğilim işçi sınıfını ‘ücretli ve seçmen’ olarak gören bir anlayışa sahip. Bu noktada işçi sınıfının öz örgütlülüklerini ‘partiye bağlı meclis ve ağ adını verd ...
Geçen yıl 1 Mayıs evveli bir sendika temsilcisi verdiği röportajda 2023 yılı 1 Mayıs’ı Taksim’de yapılacak demişti. Beklenti erken seçimin olacağı, Erdoğan ve AKP’nin gideceği ve yeni yönetimin Taksim ...
OSGB’ye ‘işçi sağlığı ve iş güvenliği taşeronu’, burada çalışan işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarına da ‘kiralık işçi’ demek yanlış olmaz... ...
İş cinayetlerini önlemenin en etkili yolu işçi denetimi, örgütlenmesidir. İşçi denetimi hukuku, iş güvenliği kurallarını belirler ve bilimsel yöntemlerin pratikte uygulanmasını sağlar. Eğer işçi sağlı ...
Sayısı milyonu aşan çalışan çocuklar, Türkiye işçi sınıfının en güvencesiz, korunmasız, sömürülen ve şiddete uğrayan kesimini oluşturuyor. Çocuk işçi ölümleri “Avrupa’nın Çin’i veya Bangladeş’i” halin ...
Türkiye’de toplumun yüzde 70’i işçileşti ve işçileşen kesimlerin yeniden işçileşmesi saldırıları da OHAL, salgın vb. süreçlerle devam ediyor. Toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan işçiler, sermaye karş ...
Bağlı olarak COVID-19 nedenli ölümlerde kaybettiğimiz arkadaşlarımızın tam olarak sayısını belirleyemesek de yaklaşık yüzde 20’sinin sendika üyesi olduğunu gördüğümüzde yeni bir sendikal anlayışın hay ...
1 2 3 7 9 / 55