Salgın koşullarında “ücretlerin yükselmesi” sınıf savaşımlarının doğrudan sonucudur. Avrupa proletaryası, veba salgını bahanesiyle dayatılan yeni proleter çalışma ve yaşama disiplinini reddetti. “İşçi ...
Paris Komünü’nden çıkarılan devrim ve yenilgi derslerinin ışığında Lenin, iki devrimci çizginin izini sürer. Devrim derslerini “sovyet sosyalizmi”nin inşasında kullanır. Yenilgi derslerini ise, 1. Ent ...
2 / 2