Metaevren, bir zorunluluk değil, bilişim tekellerinin bulut bilişimden sonraki yeni vizyonu. Metaevrenin Kaf Dağı'nın ardında ve bulunmayı bekleyen bir teknoloji olmadığını da akıldan çıkarmamak gerek ...
Açık veri tartışması da veriyi daha geniş bir kesime açma ve uzman analitik becerilere olan ihtiyacı ortadan kaldırma hedefiyle gündeme geldi. Böylece veriden enformasyon ve ilgi üretme yeteneği sadec ...
Akıllı şehir projeleri, şehirlerle ilgili sorunlara karşı geliştirilen teknolojik çözümler olarak ortaya çıktılar. Birçok belediye bu modadan geri kalmamak için şirketlerle işbirliği yaparak akıllı şe ...
3 / 3