1 2 3 4 5 6 19 36 / 168
Spordaki üstyapı-altyapı meselesi ise toplumsal ve ekonomik bir mesele olmaktan ziyade, teknik bir mesele olarak kavramsallaştırılmıştır. Ve daha çok küçükler ve büyüklerin sporu meselesine dönüştürül ...
Bir dakikalık saygı duruşunda dahi bulunmayan ve “üçlü çeken” futbol toplumu, aynı zamanda kadının kendilerine emanet olduğunu söyleyen zihniyetin tribünlerdeki yansımasıdır. Sözümona Emine Bulut cina ...
Futbol oyunu ile insan gelişiminin biyolojisi arasında ciddi bir ilişki ve bağ vardır. İnsanlar sonradan bir şeyi çok seviyor ve izliyorlarsa, o şey her neyse onu yapabiliyor oluşlarından veya yapabil ...
Başta Kaz Dağları olmak üzere Türkiye'deki altın madenleri ruhsatı alan şirketler işte bu sözü edilen "sözleşmeli madencilik" anlaşması ile iş görmektedirler/iş bitirmektedirler. Bu hem sömürgeci şirk ...
Marka olmanın değil, onurlu, kişilikli ve becerikli bir kulüp ve takım olmanın peşinde olunması çok daha değerlidir. Örnek mi? Ticari futbolun tam ortasında yer alan birçok Avrupa kulübü ve takımı böy ...
Yeni Orduspor’un altyapı birimini kapatması kararı, oradaki kişi veya birkaç kişinin üzerinde durmayı dahi gerektirmeyecek abuk-subuk bir kararı olduğu kadar, Türkiye’de futbolun yönetsel ve ekonomik ...
Bir ülke eğer spora/futbola yatırım yapacaksa işi, tesadüflere ve başıboş ilişki ve süreçlere bırakamaz. Kontrol, yönetim, organizasyon ilgili birim ve kurumun yerel örgütlenmeler eliyle sürekli yönet ...
Hem endüstriyel/ticari futbol diyeceksiniz hem de bunun koşullarını ve gereklerini yerine getirmekten aciz davranıp sadaka alma ve/veya dilenme yoluyla, kulübünüzü bir anlamda ipotek ederek durumu ida ...
Türkiye’de kulüplerin teknik adam tercihlerinde hangi ölçütlerin kullandıkları veya kullanmadıkları ciddi bir meseledir. Kulüplerin kendi gelecekleri açısından da birçok açıdan katkı sunacak donanımlı ...
1 2 3 4 5 6 19 36 / 168