1 2 3 4 5 19 27 / 163
Son 5 yılın istatistiklerine bakarak söylersek Galatasaray’ın gruptan çıkma olanağının olmadığını söylemek kehanet olmasa gerek. Ama mesele bu değil… Mesele, Türkiye futbolunu yönetenlerin, yani futbo ...
İzleyeceğiniz müsabaka sadece bir müsabakadan ibaret sonuç fetişizmine odaklı bir kulüp rekabeti olacaktır. Futbol oyun rekabeti değil... Kişiliksiz, samimiyetsiz, görsellik ve estetik değerlerin önem ...
Üniversiteler akademik eğitimin ve mesleki akademik eğitimin en üst öğrenim alanları ve yerleridir. Üniversite okuyan herkes o mesleki alan ile ilgili yetkinlik sahibi kişi demektir ...
Türkiye futbolunun yeniden şekilleneceğine ilişkin ve çocuklarımızın geleceğine ilişkin nasıl ve niçin umutlu konuşup yazabileceğiz? Tüm yönetim kurulu üyelerinin ne iş yaptıkları ve özellikle hangi ö ...
Spordaki üstyapı-altyapı meselesi ise toplumsal ve ekonomik bir mesele olmaktan ziyade, teknik bir mesele olarak kavramsallaştırılmıştır. Ve daha çok küçükler ve büyüklerin sporu meselesine dönüştürül ...
Bir dakikalık saygı duruşunda dahi bulunmayan ve “üçlü çeken” futbol toplumu, aynı zamanda kadının kendilerine emanet olduğunu söyleyen zihniyetin tribünlerdeki yansımasıdır. Sözümona Emine Bulut cina ...
Futbol oyunu ile insan gelişiminin biyolojisi arasında ciddi bir ilişki ve bağ vardır. İnsanlar sonradan bir şeyi çok seviyor ve izliyorlarsa, o şey her neyse onu yapabiliyor oluşlarından veya yapabil ...
Başta Kaz Dağları olmak üzere Türkiye'deki altın madenleri ruhsatı alan şirketler işte bu sözü edilen "sözleşmeli madencilik" anlaşması ile iş görmektedirler/iş bitirmektedirler. Bu hem sömürgeci şirk ...
Marka olmanın değil, onurlu, kişilikli ve becerikli bir kulüp ve takım olmanın peşinde olunması çok daha değerlidir. Örnek mi? Ticari futbolun tam ortasında yer alan birçok Avrupa kulübü ve takımı böy ...
1 2 3 4 5 19 27 / 163