1 2 3 4 5 6 16 36 / 140
Sorun zenginin, gelişmiş ülkelerin, kapitalizmin ve çok uluslu şirketlerinin dünyayı kirletmesi, felaketlere sürüklemesidir. Doğayı ele geçirip metaya dönüştürerek sömürmesi ve çalışanların yaşamını t ...
“Ekolojistler insanları delirtiyor. ‘Yeşil delilik’ nereye kadar gidecek. Ekolojik lobi toplumsal ve iktisadi kararlara ve yararlara komplo kuruyor” diyorlar. “Yeşil diktatörlük dünyayı kurtarmak için ...
Her şeyden önce kıyıları, kumsalları koruyan kıyı yönetmeliği şart. Orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde kıyılara düzen getirilmelidir. Kıyı şeridi özel mülkiyetin emrine verilmemelidir ...
Su savaşları çıktı çıkacak derken barajlar kültür mirasını yok etmektedir. Su diplomasisi kimi bölgelerde barışın anahtarı olacaktır. Kimilerine göre su savaşı bir efsanedir ama bu kaynak birçok geril ...
Su sıkıntısı çeken ve meteorolojik ve coğrafik koşulların uygun olduğu yerlerde sisten su toplamak gayet ekonomik yoldur. Ancak dünyadaki deneyimler göstermiştir ki halkın katılımı ve bu konuda eğitil ...
Sağlığımızı koruyan bir araç sonra sağlığa zararlı bir araca dönüşüyor. Maskenin doğada çözünür olabilmesi için 400-1300 yıl geçmesi gerektiğini söylüyor uzmanlar. Kimi hesaplara göre bir yılda kişi b ...
Samso adasında oturanlar mutlu. Kendi kendilerine yetiyorlar, özellikle enerji konusunda. 2007 yılında yenilenebilir enerji konusunda kendine yeterli hale geldiler ...
Yarının ulaşım araçlarını bir bütün içerisinde ele almak gerekiyor. Bu bütün ulaşım ağı ve bu ağın içinde bulunduğu toplum. Almaşık ulaşım araçları çözümleri, tamamlayıcı çözümler (bireysel+toplu) ve ...
Bugünkü bağımlı liberal ekonomi Cumhuriyet dönemine göre o kadar sapkın dönemeçlere girdi ki değişim artık kesinlikle köktenci olmalı. Şuna, buna bir iki itirazın dışında direniş topyekûn olmalı ...
1 2 3 4 5 6 16 36 / 140