1 2 3 4 5 6 15 36 / 132
Bugünkü bağımlı liberal ekonomi Cumhuriyet dönemine göre o kadar sapkın dönemeçlere girdi ki değişim artık kesinlikle köktenci olmalı. Şuna, buna bir iki itirazın dışında direniş topyekûn olmalı ...
Sınırlar özelleştikçe sınır denetimi de bulanıklaşıyor (özel-devlet) ve dolayısıyla sınır konusunda sorumluluklarda kayboluyor. Kayboldukça da suiistimal, mafyayla işbirliği, yolsuzluk, para karşılığı ...
Çöp sınır tanımadığından denizlere, okyanuslara dökülüyor. Çöpte geri dönüşüm konusunda katı yasalarla karşılaşan ve ceza ödemek istemeyen üreticiler çöpten en az maliyetle kurtulmak için yasadışı yol ...
İstiladan kurtulmak için dünyayı istila eden bu sistemden kurtulmanın gereğini ne zaman kavrayacağız? ...
Salgın sadece eve kapanma, aşı, maske değildir. Gıda güvenliğini sağlayıp bağışıklığınızı koruyacak sağlıklı beslenmeyi sağlamaktır. Gıdada savurganlığı önlemeliyiz. Toprağımıza sahip çıkıp korumalıyı ...
Yüzde 100, sürekli ve sonsuza dek geri dönüşüm olanaksızdır. Döngüsel ekonomide döngü tam olarak gerçekleşmez. Plastiklerin çoğu geri dönüşüme uğramaz ve çoğu denizlere, okyanuslara giderek yaşamı teh ...
Gelişmekte olan ülkelerde sahte ilaç oranı yüzde 10 iken bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 1’dir. Dünyada 1 milyon ölümün sahte ilaçlardan kaynaklandığı söyleniyor. Sahte ilaçların yüzde 75’i Çin, Hind ...
Çin’de 3 Şubat’tan 1 Mart’a kadar sera etkili gazların salımının %25 azaldığı söyleniyor ki bu da olağan koşullara kıyasla havaya salınan karbon dioksit miktarının 200 tona düştüğünü gösteriyor. Çin'i ...
İnternet ülke olsaydı 6. en çok kirleten ülke ya da dünya elektriğinin ABD ve Çin'den sonra 3. en büyük tüketicisi olurdu. Dijitalleşmenin kâğıt kullanımını azaltacağı söylenirken kâğıt kullanımının k ...
1 2 3 4 5 6 15 36 / 132