1 2 3 4 5 6 15 36 / 135
Sağlığımızı koruyan bir araç sonra sağlığa zararlı bir araca dönüşüyor. Maskenin doğada çözünür olabilmesi için 400-1300 yıl geçmesi gerektiğini söylüyor uzmanlar. Kimi hesaplara göre bir yılda kişi b ...
Samso adasında oturanlar mutlu. Kendi kendilerine yetiyorlar, özellikle enerji konusunda. 2007 yılında yenilenebilir enerji konusunda kendine yeterli hale geldiler ...
Yarının ulaşım araçlarını bir bütün içerisinde ele almak gerekiyor. Bu bütün ulaşım ağı ve bu ağın içinde bulunduğu toplum. Almaşık ulaşım araçları çözümleri, tamamlayıcı çözümler (bireysel+toplu) ve ...
Bugünkü bağımlı liberal ekonomi Cumhuriyet dönemine göre o kadar sapkın dönemeçlere girdi ki değişim artık kesinlikle köktenci olmalı. Şuna, buna bir iki itirazın dışında direniş topyekûn olmalı ...
Sınırlar özelleştikçe sınır denetimi de bulanıklaşıyor (özel-devlet) ve dolayısıyla sınır konusunda sorumluluklarda kayboluyor. Kayboldukça da suiistimal, mafyayla işbirliği, yolsuzluk, para karşılığı ...
Çöp sınır tanımadığından denizlere, okyanuslara dökülüyor. Çöpte geri dönüşüm konusunda katı yasalarla karşılaşan ve ceza ödemek istemeyen üreticiler çöpten en az maliyetle kurtulmak için yasadışı yol ...
İstiladan kurtulmak için dünyayı istila eden bu sistemden kurtulmanın gereğini ne zaman kavrayacağız? ...
Salgın sadece eve kapanma, aşı, maske değildir. Gıda güvenliğini sağlayıp bağışıklığınızı koruyacak sağlıklı beslenmeyi sağlamaktır. Gıdada savurganlığı önlemeliyiz. Toprağımıza sahip çıkıp korumalıyı ...
Yüzde 100, sürekli ve sonsuza dek geri dönüşüm olanaksızdır. Döngüsel ekonomide döngü tam olarak gerçekleşmez. Plastiklerin çoğu geri dönüşüme uğramaz ve çoğu denizlere, okyanuslara giderek yaşamı teh ...
1 2 3 4 5 6 15 36 / 135