1 2 3 4 5 16 27 / 141
İklim zirvelerinin yıllardır yinelenen başarısızlıkları siyasi ve iktisadi yöneticilerin küresel yarışma mantığı içine kapanıp kaldıklarını gösteriyor. İnsanlığın ortak yazgısı düşüncesi bir türlü ege ...
2040 yılında 1 trilyon dolarlık bir piyasaya dönüşmesi beklenen uzayda yine gelişmiş ülkeler öne çıkıyor ve emperyalizm uzayı kullanarak egemenliğini sürdürmek istiyor. Özel sektörün de devreye girmes ...
Mutluluğumuzu ve refahımızı bilgilerimizi, yaşamımızı paylaşarak bu çetenin eline mi vereceğiz yoksa gerçek dostlarla mı kuracağız? Gelecek tümüyle dijitalleşip bizi köleye mi dönüştürecek yoksa mücad ...
2018 yılında Çin aldığı bir kararla ABD, Avrupa, Avustralya ve Japonya'dan yapılan plastik ithalatına dur deyip önemli ölçüde azaltır. Plastik üreticileri bu kez Malezya, Filipinler, Vietnam, Hindista ...
Bugün yüzer kent ya da yapay ada alanlarında projeler gittikçe çoğalıyor. Yaşama geçmiş projeler olduğu gibi hazırlanmakta olan dev mega yüzer kentlerden deniz altına inen çok katlı yüzer kentler de b ...
Evet, her birimiz günlük ekolojik davranışlarla yaşamımıza anlam katmaya çalışabiliriz. Enerjiyi, suyu tasarruflu kullanarak bütçemize katkıda bulunabiliriz. Ama “Bu davranışları birbirine ekleyerek d ...
"Şimdiki zamanda yaşayan bizler özerkliği hiç yaşamayacak mıyız? Bir gün olsun tek yasası özgürlük olan bir parselde ne zaman yaşayacağız? Geçmişin ve geleceğin özlemiyle mi yetineceğiz? Tüm dünya siy ...
İklim ve kurbanlarını bahane ederek göz koyduğu ülkelere müdahale edecek olan bu sistemle mücadele belki de iklim değişikliğine karşı mücadeleden daha önemli ...
Dış iskelet işçinin çalışmasına yardımcı olarak ve verimi artırarak patrona daha fazla kazandırmak için mi kullanılmaktadır yoksa işçi sağlığı açısından bir ilerleme olarak ele alınabilir mi? ...
1 2 3 4 5 16 27 / 141