1 14 15 16141 / 141
Çöp kaçınılmaz olarak üretim ve tüketim sonuçları ortaya çıkan bir nesnedir, artıktır, kalıntıdır, sızıntıdır. Sürekli olarak kullanılan katı çöp (atık) söylemlerine karşın çöp sadece katı değildir, s ...
İklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar dünyamızda biyoçeşitlilikte %15 ila %37 arasında kayıp yaşanacak İnsanoğlu yaşadığı çevresini yaşanamaz hale getiriyor. Çevredeki değişiklik iklim deği ...
Ankara'nın  göbeğinde sağlam bir tek kaldırım göremezsiniz. 20 yılda hala kaldırım yapmasını öğrenemediyseniz kentsel planlamayı hayatta öğrenemezsiniz. 20 yılda gezdiğiniz diğer dünya başkentlerinde ...
En sonda söyleyeceğimizi şimdiden söyleyecek olursak yukarıdaki başlık sürdürülebilir kâr’dan yeşil kâr’a ya da sürdürülebilir kapitalizmden yeşil kapitalizme de olabilirdi. Açıklamaya çalışalım. 1 ...
Her ülkenin tarihinde karanlık sayfalar vardır; kimilerinde daha fazla, kimilerinde daha az. Diktatörlükten demokrasiye doğru gidildikçe bu sayfaların sayıları azalıyor, azalmalı. Peki karanlık sayfal ...
Kapitalist sistemin amacı kâr oranını sürekli artırmaktır ve bunun içinde elinden geleni yapar, gözyaşı dökmez. Sermayenin egemenliğini sağlamaya yönelik her aracı kullanır: Emeğin sömürülmesi, doğal ...
1 14 15 16141 / 141