1 13 14 15135 / 135
Sorduğumuz bu soruya hemen yanıt verelim ve açıklamaya çalışalım. Otomobil çalışırken ve yolda giderken evet ama öncesi ve sonrasında hayır; yani otomobil üretilirken, elektriği şarj edilirken ve otom ...
Halk için çalıştıklarından bir de kurallara uymaları istenemez ama onlar halktan kurallara uymalarını isterler ve uymayanlar da cezalarını öderler “Demokrasi” adı verilen sistemde seçenler ve seçil ...
Kapitalist sistemin kentlerdeki tüketim tapınakları olan AVM'lerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yakın gelecekte sayılarının azalması da beklenmiyor. Devasa yapıtların uzun yolları, sürekli inen çıkan ...
Çöp kaçınılmaz olarak üretim ve tüketim sonuçları ortaya çıkan bir nesnedir, artıktır, kalıntıdır, sızıntıdır. Sürekli olarak kullanılan katı çöp (atık) söylemlerine karşın çöp sadece katı değildir, s ...
İklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar dünyamızda biyoçeşitlilikte %15 ila %37 arasında kayıp yaşanacak İnsanoğlu yaşadığı çevresini yaşanamaz hale getiriyor. Çevredeki değişiklik iklim deği ...
Ankara'nın  göbeğinde sağlam bir tek kaldırım göremezsiniz. 20 yılda hala kaldırım yapmasını öğrenemediyseniz kentsel planlamayı hayatta öğrenemezsiniz. 20 yılda gezdiğiniz diğer dünya başkentlerinde ...
En sonda söyleyeceğimizi şimdiden söyleyecek olursak yukarıdaki başlık sürdürülebilir kâr’dan yeşil kâr’a ya da sürdürülebilir kapitalizmden yeşil kapitalizme de olabilirdi. Açıklamaya çalışalım. 1 ...
Her ülkenin tarihinde karanlık sayfalar vardır; kimilerinde daha fazla, kimilerinde daha az. Diktatörlükten demokrasiye doğru gidildikçe bu sayfaların sayıları azalıyor, azalmalı. Peki karanlık sayfal ...
Kapitalist sistemin amacı kâr oranını sürekli artırmaktır ve bunun içinde elinden geleni yapar, gözyaşı dökmez. Sermayenin egemenliğini sağlamaya yönelik her aracı kullanır: Emeğin sömürülmesi, doğal ...
1 13 14 15135 / 135