1 12 13 14 15 16 126 / 142
Duvar’ın sözlük tanımı “Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan ya da iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan ya da örülen dikey düzlem”dir. Ayrıca engel olarak da tanım ...
Sermaye sizi teknobağımlı yapar. Robotlaştırır. Kitle tüketimi kazanının içine atar. Siz de debelenip durursunuz. Çıkmak kolay değildir. Hapseder sizi tüketimin içine. Yoksa paranız almaya Ay-Fon ya d ...
Birleşmiş Milletler Su Bölümünün yaptığı hesaplara göre 2025 yılında 1,8 milyar kişi su kıtlığı olan bölgelerde yaşamlarını sürdürmeye çalışacak. Dünya nüfusunun üçte ikisi ise su stresi içinde yaşaya ...
Sokaklarımızda geri dönüşüm(1)için gece gündüz, yaz kış durmadan çalışan insanlar  yani geri dönüşümün emekçileri  özellikle ev çöpleri ve  ticari ve resmi kurumların kağıt-karton, plastik, metal gibi ...
Uyuşturucu trafiği bunalımdan etkilenmiyor. Yıllık cirosunun 300 ila 500 milyar dolar arasında olduğu (Vergi cennetlerindeki parayı hesap etmenin zor olduğunu söyleyen tahminler gibi bu sektörün ciros ...
Mizahı yaratan ve çizen insanları katletmek mizahın gücüne daha da güç katıyor. Bir çizgi insanları ne kadar tedirgin ediyor ve korkutuyor. Karikatürün altına yazısız diye yazıldığında onca sözcüklere ...
Sanayinin sıvı ve gaz çöpleri hakkında sayılar yoktur ve bu sayılar büyük ihtimalle Ergene, Gediz, Kızılırmak gibi nehirlerde yüzmektedir! 5 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Atık (çö ...
Antik Roma'da celladın adı “carnifex” olup “hayırlı, büyük işler” yapan ve mahpusları korumakla ve suçluları öldürmekle görevli “triumvirs capitales”in yardımcıları olarak görev yapmışlardır. Genelde ...
Yer üstünde olduğu gibi yeraltında ve deniz ve okyanusların dibinde piyasa korkusuzca, sadece kendi yarınını düşünerek satacak mal aramaktadır İçinde bulunduğumuz 2014 yılının Aralık ayında Per ...
1 12 13 14 15 16 126 / 142