1 10 11 12 13 108 / 117
Antik Roma'da celladın adı “carnifex” olup “hayırlı, büyük işler” yapan ve mahpusları korumakla ve suçluları öldürmekle görevli “triumvirs capitales”in yardımcıları olarak görev yapmışlardır. Genelde ...
Yer üstünde olduğu gibi yeraltında ve deniz ve okyanusların dibinde piyasa korkusuzca, sadece kendi yarınını düşünerek satacak mal aramaktadır İçinde bulunduğumuz 2014 yılının Aralık ayında Per ...
Uluslararası sözleşmelerde (Çevre ve İklim Sığınmacıları) ÇİS’ler için özel bir statü olmadığını gördük. Nedeni ise ÇİS’in yeni bir kavram ve olgu olmasıdır. Sığınmacılarla ilgili sözleşmenin yapıldığ ...
Çevre ve İklim Sığınmacıları’nın (ÇİS) insani ve coğrafi boyutunu kısaca gördükten sonra önümüzdeki yıllarda sayıları giderek artacak olan ÇİS’lerin hukuki bir statü kazanmaları olanaklı mıdır? Elimiz ...
Maliyeti çok konuşuldu, oda sayısı da öyle. Ruhsatı, yer seçimi tartışıldı ve hala tartışılıyor. Pulu basıldı. Dış basın geniş yer verdi ve böyle bir saray görülmedi, dediler. Biz burada başka bir kon ...
Nasıl ki ölümlü iş kazaları sayısı giderek artarken gerekli denetimler yapılmıyorsa, nasıl ki her yıl öldürülen kadın ve taciz edilen çocuk sayısı artarken gerekli yasal önlemler alınmıyorsa, trafikte ...
Bir önceki yazıdan (Çevre / İklim Sığınmacıları) devam… Bu insanların çevre koşullarının bozulması nedeniyle göç ettiklerini belirttik.O halde, çevre koşulları nedir ve neden değişmektedir? Çevrese ...
2020-2050 yılları arasında çevre koşullarının ve küresel ısınmanın etkisiyle belki de dünya tarihinde ilk kez olarak kimi devletlerin sular altında kalıp kaybolmasına tanıklık edeceğiz. Bu kez hangi N ...
Kentsel Dönüşüm son günlerin en çok konuşulan konusu. Gün geçmiyor ki ülkenin herhangi bir ilinden kentsel dönüşümle ilgili haber çıkmasın. Varsa yoksa kentsel dönüşüm. Üzerinde çok yazıldı, konuşu ...
1 10 11 12 13 108 / 117