1 2 3 4 5 10 27 / 90
Fuzulî güzellemelerden de yerin dibine geçirmelerden de ne Doğu Karadeniz'in ne de Türkiye'nin kurtuluşuna bir yol bulunabilir. Bu ülke bir gün kurtulacaksa, bu, bu Türklerin, bu Kürtlerin, bu Lazları ...
Türkiye'nin, T.C.'nin bekâsını tek adamın bekâsıyla düğümleyen iktidarın bu propagandasının ne derece başarılı olduğunu 31 Mart gecesi göreceğiz. Zannımca bir ölçüde toparlanma sağlamıştır. Yine de kr ...
Toplumda yozlaşmanın ve düşkünlüğün/düşüklüğün ciddi bir karşılığı var. “Maya” olarak değil, evrim, hâl ve gidiş olarak. Hatta şimdi sırf bu düşüklüğe adanmış, onunla yoğrulan yeni bir mecra bile var: ...
Bugün, 100'ün 99'una sahip olanlar, 1'i de istiyorlar. 1'i bile olmayanlara ise sadece iki yol kalıyor: Ya intihar, ya ihtilal… ...
Şimdilerde “solcular” arasında öyle bir ruh hâli türedi ki akıllara zarar. Memleketin herhangi bir yerinde halkın çay, şeker, tütün, işten çıkarma, HES, fabrika kapatma, çevre vesaireyle ilgili iyi kö ...
“Apolitizm” dedikleri şey, sadece ideolojik bir duruşa başka bir isim vermek için kullanılan bir kılıf. Bu “apolitizm” de bir tür sağcılıktır, soft sağcılıktır, rızadır ...
“Rejim çatırdıyor, çöküyor” deyip heyecanlanırken, sol, kendi çöküşü üzerine de tartışabilmeli ...
Halklarımızın kardeş değil ama iyi komşular olduğu günleri umarım görebiliriz. Bu “ütopya”ya ulaştıracak tek bağlaç da sosyalizm ...
“Emperyalizme karşı tutarlılık” adına, emperyalizmin hedefinde olanı abartmak, onun kendi gericiliğine, zulmüne karşı körleşmek bizim sanatımız olmamalı ...
1 2 3 4 5 10 27 / 90