1 2 3 4 10 18 / 86
Sınıf-kimlik karşıtlığı yerine, sınıf mücadelesiyle, ezilen kimliklerin kavgasını, taleplerini samimi dostlar hâline getirmek sanırım ilk iş. “Vay bunlar eskiden bizim işlerimizdi” demekle yürünecek y ...
Bu hikâyenin sonunda görece iyi, kötü, daha kötü senaryolardan hangisinin gerçekleşeceğini ömrümüz yeterse göreceğiz. Ancak pandeminin AKP'nin ömrünü daha çok kısaltmış olduğu fikrine daha yakın olduğ ...
Tuzu kurular ve sınıfın aldanmışları hastalığın herkesi eşitlediği mavralarını sallayadursalar, “aynı gemideyiz” temcidini yine masaya koysalar da herkese bulaşabilen bu hastalığın teşhis ve tedavide ...
“Şehitler” var, sayılar. Boş kalmayan tepeler, tepelere yürüyen beş parasızlar ve acı haberi gösterişsiz evlere vermeye gelmiş asık suratlı lüks araçlar. Sonra ekranlarda haritalar, dünyadan haberi ol ...
Solun Türkiye'de ayağa kalkış ve geriye düşüşleri her zaman tüm parçalarıyla, her zaman hep birlikte oldu. Entelektüel faaliyetin ivmesi de, ki buna yalnızca, yankı alma, karşılık bulma, zemin edinme ...
Fuzulî güzellemelerden de yerin dibine geçirmelerden de ne Doğu Karadeniz'in ne de Türkiye'nin kurtuluşuna bir yol bulunabilir. Bu ülke bir gün kurtulacaksa, bu, bu Türklerin, bu Kürtlerin, bu Lazları ...
Türkiye'nin, T.C.'nin bekâsını tek adamın bekâsıyla düğümleyen iktidarın bu propagandasının ne derece başarılı olduğunu 31 Mart gecesi göreceğiz. Zannımca bir ölçüde toparlanma sağlamıştır. Yine de kr ...
Toplumda yozlaşmanın ve düşkünlüğün/düşüklüğün ciddi bir karşılığı var. “Maya” olarak değil, evrim, hâl ve gidiş olarak. Hatta şimdi sırf bu düşüklüğe adanmış, onunla yoğrulan yeni bir mecra bile var: ...
Bugün, 100'ün 99'una sahip olanlar, 1'i de istiyorlar. 1'i bile olmayanlara ise sadece iki yol kalıyor: Ya intihar, ya ihtilal… ...
1 2 3 4 10 18 / 86