İlk yıllarda EPDK Dağıtım Bölgeleri için kayıp-kaçak elektrik kullanımı için güncel durumu ve hedefleri içeren tablolar yayımlardı. Sonra kayıp-kaçak elektrik kullanımı için bir havuz oluşturdu ve dağ ...
Tuhaf olan şey; yıllar boyunca kamu aygıtının kapitalizme katkısını (sermaye birikimindeki etkisini) görmezden gelerek mücadele vermem(iz). Sanki özelleştirmeyi engellemenin bana (benim gibilere) kapi ...
Özünde zamların geri alınmasına yönelik bir mücadele iktidarın değiştirilmesini içermiyorsa yığınları etkileyemez. Oluşacak, oluşabilecek patlamalar ise kısa süreli olur ...
3 / 3