1 2 3 9 / 19
Patriyarka devletin içinde bu kadar dal budak salmışken tek başına İslamcıların gidip görece laik bir iktidarın gelmesi kadın düşmanlığını azaltmayacak sadece makyajı değiştirecektir. Zira patriyarkan ...
Tam da bugünlerde Meclis’te yapılan bütçe görüşmeleri düşünülürse, kadınların özgürlük alanlarını genişletmek ve maruz kaldıkları sömürüyü azaltmak amacıyla hazırlanacak kadın emeği taleplerinin, kadı ...
Kadınlık Durumu‘nun yeniden yayımlanması, Batı’da ikinci dalga feminist hareketin yükseliş döneminde bizzat hareketin iç dinamiklerini görerek yazılmış bir tarih ve kuram kitabı olmanın yanı sıra Türk ...
İstanbul Sözleşmesi bir darbe ile askıya alındı ve sadece sokak ve ses çıkarma eylemleriyle geriletilebileceği şüpheli. Gün sınıf hareketi ile kadın hareketi/feminist hareket ilişkisini eylemli bir da ...
Dizinin Türkiye panoraması çizme iddiasında sınıf çelişkisi diye ortaya koyduğu yegâne şey kadınlar arasındaki derin sınıfsal çelişkiye delalet olduğu varsayılan yaşam tarzı farklarıdır... Dizimizde ç ...
Gelinen noktada AKP İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek yönünde bir hareketlilik yaratmaya çalışsa da başarılı olamamış görünüyor. Ancak bu sefer yine geri adım atsa da verili toplumsal mücadele koşulla ...
Tam da içinden geçtiğimiz günlerin karamsarlığı içinde Kuzey İrlanda polisiyesi okuyunca romanların havasını yakalamak, adeta söz konusu romanların içinde yaşamak mümkün oluyor. Dipnot Yayınları’ndan ...
25 Kasım’ların İstanbul’daki bu örgütlenme tarzı dev kızıl bayraklarla bir arada durarak grup görünürlüğünü öne çıkaran ve günün politik bağlamıyla tümüyle alakasız bir dövizle devlete değil feministl ...
Faşizm İstanbul’a kayyum atanmadan kurumsallaşmış olacak. Faşizm Kürt kadın hareketinin kolektif siyasal temsilinin en önemli ayaklarından biri olan eşbaşkanlık sistemini suç haline getirerek kurumsal ...
1 2 3 9 / 19