1 7 8 9 10 11 13 81 / 109
Basın faaliyetinin özünde dün de sınıfsal boyut belirleyiciydi bugün de. 12 Eylül'den buyana süren yoğun baskılar, halka gerçekleri ulaştırmamız; kılı-kırk yararak edindiğimiz haberleri yayabilmemiz i ...
Daha önce 18 kez yapılmış, şimdi İstanbul'da 11-15 Eylül tarihleri arasında 19. Kez yapılan Dünya İş Sağlığı ve İş Güvencesi Kongresi'nin işçilerin 'ölümlerden ölüm beğen' gerçeğini dün değiştirmediğ ...
"Haziran seçimlerinden sonra yeni YÖK yasası çıkacak, kâr amaçlı kurumlar üniversite açabilecekler. 'Kârlılık' tepemizde sallanan değil doğrudan akademinin kalbini hedef alan bir kılıca dönüşecek. 'Kâ ...
94 yaşındaki Fransız sosyalist yazar Stephane HESSEL, "İnsanlık onuru için bir 21.yüzyıl manifestosu" üst başlığıyla yorumlanan "Öfkelenin" adlı yapıtında, tekelci sermayenin hegemonyasına karşı öfke ...
Çılgınlık, önce bir proje düşü bağlamında ifade buldu. Sonra bunun gerçekten var olmuş çılgınlıkları aşan bir çılgınlık olduğuna ilişkin olumlalar yapıldı. Çılgın proje, kimine göre ise "çılgın proce" ...
Doğal alanların yağması derken aklımıza ilk gelen şey su olmaya başladı. Hatta gelecekte su için savaşların kaçınılmazlığı bile öngörülmekte. Ülkemizde de suyun yağmaya kurban gidişi ve su hakkı için ...
Emekçi kadınların mücadele ve dayanışma günü için kadın panoraması Kadınlar için dayanışma ve mücadele günü olduğundan bu yana 8 Martların üzerinden geçen 100 yıl geride kaldı. Clara Zetkin'in önderl ...
Son yıllarda kadına yönelik şiddet olgusu kamuoyuna yansıyan yanıyla daha çok kadının ölümüyle sonuçlanmaktadır. Kadının canına mal olan şiddetin her biri bir diğerini aratırcasına acımasız ve vahşi y ...
Unutmamak veya unutturmamak tarihi mirasımıza verdiğimiz değer, geleceğimize olan inanç ve umudumuzu diri tutmak açısından gerekli olandır. Onun için tarihimizi anımsarken geleceğe ait sorumluluk d ...
1 7 8 9 10 11 13 81 / 109