1 3 4 5 6 7 13 45 / 111
İstanbul’u görüyorum; kat kat betonlar kuşanmış ölüyor. Boğaz’ın sularında üç koca kelepçe. Kelepçeye bağlı olarak kuzeydeki ormanları yiyip bitiren asfalt yollar. Yollar için yok edilmiş dereler, göl ...
“Ya kapıcı ya da Almanya’da işçi” olmaktan öğretmeninin yardımıyla kurtulup sonrasında işveren olan İ. Arıkan, sendikalaşmak isteyen işçilerden intikam alır gibi bir tutum takınır Tarihin sınıf ...
Acaba gerçek hayatta karşılığı ya da anlamı olmayıp da adına sarayların bulunduğu bir kavram, Türkiye dışında dünyanın hangi yerinde vardır diye düşünmeden edemiyor insan. Sanırım neden bahsedildiğini ...
90’lı yıllarda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla, kadınlarımız üzerindeki, erkek egemen iktidar odaklı zorbalığın örtüsünü bilinçli insanlar olarak aralamaya da çalışıyor ...
Özgürlük için çıkış arayan toplum her fırsatta Magna Carta’yı yeniden gündeme getirerek burjuva hukukunun sınırlarını genişletmiştir ...
Son birkaç yıldır İstanbul’un özellikle kenar mahalle aralarında neler açıldığını biliyor ya da görmüş olmalısınız. Sıbyan Okulu ...
Ne yapsın Belgrad Ormanı? Ya da daha geniş şekliyle Kuzey Ormanları ağlasın mı? 3. Köprü’nün, köprünün kendisinden öte ana ve bağlantı yollarının İstanbul’un ölüm fermanı olduğunu inşaatın hızla başla ...
Sevgili Ağaç, Bir ağaç, ağaç olalı yolunu biz insanoğlu ile bu denli kararlıca kesiştirmemiş olsa gerekti.  Artık tarihimizde bir ya da ‘üç-beş ağacın’ önemli yeri olduğu gibi, o birkaç ağacın da i ...
Sağaltılmayan yara dokundukça kanar, kanadıkça tazelenir. Anadolu’nun, toprağımızın yarası da öyle… Ermeni halkının derin yarası, soykırım acısı tam 100 yaşında. “Zaman acıların ilacıdır” denir ya ...
1 3 4 5 6 7 13 45 / 111