Peki bu boğucu çemberi nasıl kıracağız? Bunun yolu yine pratikten geçiyor. Dönemin dayattığı birlik ihtiyacı, daha doğrusu zorunluluğu üzerine gök kubbenin altında söylenmedik söz kalmadı neredeyse. Ö ...
“Gözlerinizin önündeki olguyu adlı adınca anabilmeniz için acaba daha ne olması gerekiyor” demekten başka bir şey gelmez bu manzara karşısında insanın aklına. “Kardeşim, siz devrimcileri gerçekleri il ...
Yazar kimden neyin özrünü talep ediyor, sonrasında da neye/hangi ölçüte göre, ayrıca hangi yetkiye ya da vehme dayanarak kimin söz söylemeye hakkının olup olmadığına karar veriyordu? ...
Ortada ne Marksizm-Leninizm’i benimsemiş komünist bir örgütün tarihinin sembol figürlerinden biri olduğu halde “Fatih’i sadece biz anlatabiliriz” şeklinde tekelci bir mülkiyet iddiası var ne de ezici ...
4 / 4