1 2 9 / 15
Proletaryanın ihtiyacı olan ‘devlet’in önümüzdeki proleter devrimler sürecinde hangi temellerde nasıl örgütlenmesi gerektiğine dair tarihsel deneyimlerimizi değerlendirirken hayatiyetten yoksun bir ka ...
Tamamlanmış süreçlerin bütün çıplaklığıyla ortada olan sonuçlarının ardından onlarca yıl sonra konuşup yazmanın rahatlığı içinde ahkam kesmekle o zamanlar yapılan yanlışları tekrarlamaktan nasıl kaçın ...
20. yüzyıl pratiklerimizde Komün’ün pratiğine açıkça aykırı, bazı yönlerden düpedüz ilkesel zıtlık gösteren yönlerin varlığı mekanik bir kıyaslama yöntemiyle ele alındığı sürece gelecekteki devrimleri ...
20. yüzyıldaki sosyalizmi inşa pratiklerinin devlet konusunda Marksizm’e zıt yönde bir gelişme seyri izledikleri eleştirisi yerden göğe kadar haklı bir eleştiridir. Hiçbir mazeret teorisi bu gerçeğin ...
Ne kadar etkileyici olursa olsun tek başına ‘sokak’, hayatı durdurma, burjuvaziyi köşeye sıkıştırıp geri adım atmaya zorlama gücüne sahip değildir. Bu imkânı sadece üretim alanında buluruz ...
Tartışılması gereken noktayı komünist bir partide hangi biçimde olursa olsun “halef tayini” gibi bir yaklaşım ve uygulamanın olup olamayacağı, isterse Lenin yapsın bunun savunulup savunulamayacağı olu ...
Lenin’in Stalin’i “yoldaşlarla ilişkilerinde kabalıkla” suçladığı mektubu yazdırmaya başlamasından bir gün önce (22 Aralık 1922) Stalin’le Krupskaya arasında çok şiddetli bir tartışma yaşanır ...
23-26 Aralık 1922 tarihleri arasında parça parça yazdırdığı söylenilen ilk mektupta Lenin asıl olarak kendisinden sonra partinin bölünmesinden duyduğu korkuyu dile getirir. Çünkü bu olasılık hasta yat ...
Lenin dahi olsa komünist bir partide “halef” ya da “vasi” tayininin Marksizm’in özüne ve tarihsel amaçlarına aykırılığı çok açık olduğu halde bu masal Marksist olduğunu iddia edenler arasında bile alı ...
1 2 9 / 15