Hatıralarında Yenovk’tan bahseden bütün arkadaşlarının ortak fikri onun biraz “deli” olduğu şeklinde. Ama deliyse de cesur bir deli olduğunun altını çizmek gerekir. Birçok yerinden yamalı siyah paltos ...
Dinlerin, milletlerin, devletlerin sınırladıklarının ötesinde yaşayıp büyük insanlığın bir parçası olmayı başardı Eylem, daha 23 yaşındayken. Tüm insanlığın eşit ve özgür tek bir millet olduğu o büyük ...
12 Eylül darbesinin ve Necdet’in aramızdan koparılışının 38. yılı. Yaşasaydı 60 yaşını bitirmiş olacaktı. Ama o bize halen 38 yıl öncesinden, yirmili yaşların gülen gözleriyle bakıyor ...
Duymadık onu! Ne Odessa kıyılarında -rüzgar savururken saçlarını- göğe yükselen kahkahalarını ne 917'de işçi kadınlarla haykırdığı sloganları ne Mustafa ile ilk karşılaştığında titreyen sesini ne de Y ...
5 / 5