2022 1 Mayıs’ı neoliberalizmin krizi sonucu daha da güvencesiz, daha da esnek, daha da ucuz hatta ücretsiz çalışan kadınların, ev kadınlaştırılan çeşitli işçi katmanlarının, sadece hayatta kalmak için ...
Patriyarkal kapitalist sistem tarafından silahlandırılan erkekler, emeğin maddi ön koşulu olan kadının görünmeyen emeğine ücretsiz, kesintisiz bir biçimde el koyulmasını sağlar. El koymanın yönteminin ...
2 / 2