Belki uzun zamandır kent merkezlerine çok sıkışıyoruz diye hayıflandığımız feminizmimiz, bizimle teması çok az olan kadınlarla buluşuyor. Kendini onunla yeniden harmanlayarak bölgedeki kadınları dönüş ...
Kendi devrimlerimizi inşa etmemiz için yıkmamız da gerekir. Rosa’nın da dediği gibi devrim yıkıcı bir güçtür ve sadece burjuvazinin kalelerini yıkmaz erkekliğin de kalelerini yıkmak için vardır. Ancak ...
Faşizme karşı mücadelede birlikte aşmamız gereken çok barikat olsa da o gün direniş alanındaki barikatı aştığımız gibi, önümüze kurulan barikatları ancak sınıf hareketiyle kadın hareketi arasında gerç ...
2022 1 Mayıs’ı neoliberalizmin krizi sonucu daha da güvencesiz, daha da esnek, daha da ucuz hatta ücretsiz çalışan kadınların, ev kadınlaştırılan çeşitli işçi katmanlarının, sadece hayatta kalmak için ...
Patriyarkal kapitalist sistem tarafından silahlandırılan erkekler, emeğin maddi ön koşulu olan kadının görünmeyen emeğine ücretsiz, kesintisiz bir biçimde el koyulmasını sağlar. El koymanın yönteminin ...
5 / 5