1 2 3 7 9 / 58
Her baskıcı rejim çekip gittiğinde geride bıraktığı korkunç enkazın içinden özgürlüklerin genişleyeceği, örgütlenmenin güçleneceği yeni imkânlar doğar. Doğrudur diyalektik bakımdan muazzam sıçramalar ...
Toplumsal muhalefet bileşenlerinin zaafları, politik düzeyi, teorik kapasitesi konuları makalemin sınırlarını aşmakla birlikte, sadece hayat pahalılığına karşı fiilen pasif tutumu bile yığınlarla bağ ...
28 adet zaruri temel gıdadan (ekmek, peynir, süt, mercimek, şeker yağ vs) oluşan gerçek bir gıda tüketim sepetinin artışı ise yüzde 25'tir. Demek ki geçen yıldan bu yana ücretler en az %25 civarında k ...
Sıkıyönetim'e rağmen yüz binlerce işçi 25 Temmuz'a kadar üç gün boyunca grev ve protesto gösterileri gerçekleştirdi. 23 Temmuz'da DİSK'e bağlı sendikaların üyesi işçilerin bir günlük genel grevine Tür ...
15-16 Haziran'da olan şey, her şeyden önce bir Genel Grev'dir. Şu iki nedenden dolayı. Birincisi, işçiler, yüzlerce fabrikanın şalterini hiç tereddüt etmeden indirmiştir. İkincisi, grevler Türkiye kap ...
Gerçek işsizliğin devasa boyutu, sınıflar mücadelesinde yedek işgücü ordusunu, sosyal mücadele saflarına doğru yöneltmek için yeni taleplere, yeni sloganlara ihtiyaç olduğunu yakıcı biçimde ortaya koy ...
Büyük yıkımlar cereyan ederken canlanmış veya (bugün olduğu gibi) harekete geçme imkanları muazzam ölçüde genişlemiş devasa yığınların enerjisi, kapitalist devletin kağıttan duvarlarına kendiliğinden ...
Aradan geçen 25 yılda dalgalı saçları grileşmiş, yönetici kisvesi üzerine abartısız oturmuş, İslamcı siyasetin iflas ettiğini vazedenlerin yönlendirdiği yeni burjuva sağ partisi Deva'da, İslamcılığa d ...
Bu türden bir bildiri Cumhuriyet’in tek partili döneminde hazırlanıp ilan edilseydi, bizim liberal solcular için üzerinde zıplanacak ne mükemmel "korporatizmin ve militarizmin" hatta faşizmin örneği o ...
1 2 3 7 9 / 58