1 2 3 4 5 11 27 / 92
Sektörel düzeydeki toplu sözleşme sistemi, toplu sözleşme kapsamına giren işçi sayısını artırdığı gibi işçiler açısından gelir eşitsizliğini de önleyici bir işlev görmektedir Yazımızın başlığın ...
Ülkemize göçmen olarak gelenlerin talihsizliği, Türkiye’de işçi sınıfının örgütsüz bırakılmış olmasıdır. Bu olumsuzluğu, belki birlikte örgütlenerek aşabiliriz ...
Gerek teşmil gerekse çok düzeyli toplu sözleşme önermeleri Türkiye işçi sınıfı açısından rüzgara karşı yürümeyi, yani zoru hedeflemeyi de önermek anlamına gelmektedir ...
Engeller örgütlenmenin önünde ciddi birer sorundur, ancak aşılabilir niteliktedir ve aşılabilmektedir. Engellerde açılan gedikler daha da büyütülebilir mi? İşte bu noktada DİSK’ten gelen öneri yeni bi ...
Özel istihdam büroları (ÖİB) ile hedeflenen işçinin köleleştirilmesi, düşük ücretler ve işverenin keyfine kalmış sürelerle çalıştırmaktır. ÖİB'ler işçi sınıfı açısından geriye gidiştir. Uluslararası 8 ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İşkollarındaki İşçi Sayıları Ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ” yayınlandı ...
Çalışma hayatında 2015 yılının en fazla konuşulan konularından biri olan hukuktaki tanımıyla “alt işverenlik” genel kullanımıyla “taşeron” sisteminde sorunlar devam ediyor. Taşeron sisteminin, en hafi ...
Geçtiğimiz ay, bir sendika web sayfasında yayınlanan haber, tümüyle gözlerden kaçmış gibi görünüyor. Tekstil İşçileri Sendikası’nın web sayfasındaki habere göre, iki işyerine ait toplu iş sözleşmes ...
Başlıktaki soruya ilk elden şu yanıt verilebilir; seçimlerin sonuçlandığı tarihten sonra yapılan tartışmalara bakıldığında geniş bir kesim açısından bitirir. Çünkü asgari ücret artışı beklentisi içind ...
1 2 3 4 5 11 27 / 92