Toplu İş Sözleşmesi var, kadro var ama hastanelerde hala taşerondan kalma sorunlar dağ gibi. Bu sorunların üstesinden gelmek; hastanelerde gerçek bir işçi örgütlenmesine sağlık işçileri olarak hepimiz ...
DİSK’te uzun zamandan bu yana yaşanan örgütsel zaafların bir daha yaşanmaması, herkesin kendisine göre yorumladığı bir DİSK yerine, işçilerin merkezi, demokratik ve gerçek DİSK’inin yaratılması kaçını ...
2 / 2