Politik spektrumun herhangi bir yerindeki herhangi bir partinin uzantısında tanımlanmak, kendisinin ve örgütünün varlığını partiye eklemlenmiş kabul etmek, işçi cüretinin katilidir. İşçiyi fikirsiz, i ...
İşçiyi cahillikle itham eden, nobran ve pervasız tavırların sahipleri anlamalı ki, belediye işçisinin mücadelesi hak mücadelesidir. Hak mücadelesi bir kez başladı mı, yalnızca mücadelenin o anki öznes ...
Can Ataklı’nın Çankaya Belediyesindeki grev kararı hakkında ‘salon sendikacılığı’ ithamıyla biten tepkisini izledik. Politik düsturu bir yana grev kararı alan bir sendikaya salon sendikacısı ithamında ...
Sermayenin kalemi bizim derdimize mürekkep akıtmaz kardeşlerim… ...
4 / 4