Toplumda, evde, ailede hayatın tüm alanlarında cinsiyete dayalı iş bölümünü en ağır şekilde göğüsleyen kadınlar bir de devlet-patron işbirliği ile iş hayatında sömürünün de güvencesizliğin de en ağırı ...
Yıllar öncesinde asgari ücretin üç dört katı maaş alan öğretmenlerin var olduğu özel sektörde, tüm özelleştirme saldırılarının sonunda olduğu gibi, zenginleşen sermaye olurken emekçilerin koşulları gü ...
2 / 2