1 2 3 4 9 / 33
Solun bölünmüşlüğünün uluslararası belirleyenleri yok mudur?  Darbeli, darbesiz kapitalist dinamiklerin, bu dinamiklere karşı alınan tavırların, kapitalizmin üstesinden gelme strateji ve taktiklerinin ...
İddiamız, Facebook emekçilerinin nihai ürününün birçok hizmet sektörü çalışanının ürettiğinden daha maddi olduğudur. Bir konseri artık değer üretimini de içeren bir meta olarak görebiliyor isek, sosya ...
TL’nin değer kaybı konut fiyatlarının 2020’de ciddi bir biçimde artmasında etkili oldu. Bu iki alandaki olumsuz değişiklikler herkesin malumu. Yine de, diğer ülkelerde benzer olumsuzlukların hangi ölç ...
Deborah Liljegren bir anda tali, kapıya konabilecek bir muhasebeciden, asli bir işçiye, hem de işçinin mavi yakalısına dönüşüvermişti. Bu gerçekle yüzleşmekten başka çare yoktu. Zaten, günün akışı, ri ...
“Trump, seni başkan yaptırmayacağız...” dedi ve demeye devam edecek New York Times! ...
Marx’ın keşfettiği, önerdiği kavramları Kapital’’in değişik bölümlerine gelişigüzel serpiştirdiğini düşünemeyeceğimize göre, Yedek Sanayi/İşçi Ordusu’nun (YİO) Kapitalist Birikimin Genel Yasası başlık ...
Kapitalizmin “kıt” kaynakları piyasa mekanizmasına bağlı olarak değişik iktisadi faaliyetlere (en kârlı alanlara da demek mümkün) yöneltmesinin sonucu “asli” ihtiyaçların sadece salgın dönemlerinde de ...
İleri kapitalist ülkelerdeki kârlılık azalması, sermayedarları kârlılığı arttıracak faktörleri tek tek değerlendirerek, yeni alanlara ve ülkelere yatırım yapmak zorunda bırakır ...
Eureka'nın kullanılması ile emekçinin emek sürecinde denetimi daha etkin hale getirildiği gibi rakip firmalara ilişkin bilgilere erişme imkânı da elde edilmiş oluyor. Bir taşla iki kuş: bu yazılımın k ...
1 2 3 4 9 / 33