Kendini devletten ve sermayeden tamamen bağımsız olarak konumlandıran meslek örgütleri, sendika konfederasyonları sürekli taleplerini sıralamış bu taleplerin kabulü için de kamuoyu oluşturma çalışmala ...
Doğası itibariyle tehlikeye göz yuman kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olduğu bir emek rejiminde, tehlikeyle kaynağında mücadele etmenin yolu emek sürecinde işçi denetiminin devreye girmesinden g ...
Bu yazı, Türkiye’de 33 yaşında gencecik bir sağlıkçıyı kaybettiğimiz, yoğun bakımlarda yatan meslektaşlarımızın durumunu kaygıyla takip ettiğimiz, her an sağlıkçıların yeni enfeksiyon haberlerini aldı ...
3 / 3