Birçok site COVID-19’a ilişkin gösterge tabloları yayımlıyor, Dünya Sağlık Örgütü ile Johns Hopkins tabloları en çok kullanılan ve referans alınan tablolar. Ne var ki tüm bu tablolarda ve COVID-19’un ...
1 / 1