1 2 3 9 / 22
Şirketlerin hegemonyasının ötesinde, kâr amacı gütmeyen, verilerimizin gizliliğini ve güvenliğini önemseyen, özgür bir iletişimin aslında mümkün olduğunu göstermesi açısından son günlerde yaşananları ...
Facebook’un, güncellenen gizlilik ilkesiyle birlikte WhatsApp kullanımlarımıza dair paylaşacakları arasında hesap bilgileri, bağlantılar, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konu ...
Kooperatiflerin kendi aralarında kurduğu bir çeşit dayanışma ağı var. Birbirlerinin imkânlarından faydalanmayı fakat bunu sadece parasal anlamda değil, bir nevi “değiş tokuş” diyebileceğimiz karşılıkl ...
"Boğaziçi’ndeki emektar hocamız Stephen Voss’tan aldığım ilk derste tabir-i caizse felsefeye âşık olunca çizeceğim yol kendini bana göstermiş oldu. Felsefe okudum ve bir yandan da sinema dersleri alıp ...
Virüs, hayli sistemik bir kriz hâline gönderme yapıyor. Dahası, yapısallaşmış bir kriz ahvâlini işaretliyor. Nitekim şimdilerde çok işittiğimiz “imdat freni” saptaması da aynı okumaya dayanıyor. “Biri ...
Tüm aygıtların baskısıyla gündelik hayata dönmeye zorlanıyor kapitalizmzedeler. Yakınlarını kaybedenler yaslarını tutuyor. Daha “şanslı” olup da konutlarını kaybedenler eş-dost-akrabalarının yanına ye ...
Her büyük depremde bir iletişim sorunu yaşanıyor. Peki deprem sonrasında telefonlar kilitlenirken iletişim kurmayı başaranlar bunu nasıl yapıyor? Mobil hatlarda sorun yaşar, Wi-Fi erişimine de sahip o ...
Marx, toplumun sorunları için teknolojiyi suçlamaz, ancak teknolojinin ve toplumun karmaşık şekillerde nasıl etkileşime girdiğini gösterir. Ve kapitalist ilişkilere gömülmüş herhangi bir modern teknol ...
Social Media: A Critical Introduction tries to show how we can make use of Marx and critical theory for understanding the power of transnational digital corporations such as Google, Twitter, Facebook, ...
1 2 3 9 / 22