Söz içeriden, lağımın dibinden gelince etkisi yüksek oluyor. Koku her yanı sarıyor. Sarsın da… Buraya kadar tamam ama o lağımdan ‘DİRENİŞ’ çıkmaz! ...
1 / 1