Gericiliğin bu kadar dalga dalga yayıldığı, hayatımızın içine kadar girdiği, kurumsallaştığı bir dönemde tarihsel bir görevle karşı karşıyayız. Öğretmenler hiç tereddütsüz laik, bilimsel eğitimin bayr ...
Eğitim şuralarını giderek anti-demokratik bir yapıda örgütleyerek eğitimde büyük bir enkaz yaratan piyasacı ve gerici politikalarını meşrulaştırmak için kullanan Saray’ın bu orta oyununa dahil olmamal ...
Tartışmaları sendikal hareketin, emek örgütlerinin içinde bulunduğu sorunları aşmaya hizmet edecek biçimde somut önerileri de içererek yapmak gerekir. Bugün siyasal iktidar eriyen tabanını konsolide e ...
KESK'e bağlı sendikaların kongrelerinde yapılan tartışmaların içerik, düzey açısından içler acısı bir durumda olduğunu söylemek haksızlık olmaz. Sorun sendikal harekette bir yenilenme, yeniden inşa ve ...
4 / 4