Adeta acı ve ıstırap ideolojinin yerini; ahlaki duyarlılık ise siyasetin yerini alır hale gelmiş olup; yoksulluk, hastalık ya da savaşların nedenlerini ortadan kaldırabilecek kolektif eylemler bir ken ...
Politik olanın, salt politikadan ayrılmak suretiyle sivil toplumun sınırları içerisinden yorumlanması çabası, tek başına bir gerçekliğe denk düşmemektedir. Dolayısıyla demokratik değerler ile bağlantı ...
Neoliberal kapitalizmde meslekler ve haliyle insanlar, “çıkar odaklı” hedeflere ulaşmak adına sürekli olarak “yarış” halinde kılınmak isteniyor. Son hız koşuşturulan bu yolda, çıkarlarına ve düzenin “ ...
Gülmenin fonksiyonu, sosyal-toplumsal gerçekten bağımsız olarak sadece bir komik-eğlence aracı ya da eylemi ile ilişkili olarak tanımlanamamaktadır ...
4 / 4