1 11 12 13109 / 109
Durum böyleyken, son dönemde, MESS başta olmak üzere, TİSK'e bağlı işveren sendikalarının yıllardır hiç de önemsemedikleri özel hakem kurumunu toplu pazarlık masalarında gündeme getirdikleri ve ısrarl ...
1 11 12 13109 / 109