1 10 11 12106 / 106
Şişecam Topluluğu yıllardan beri uluslararası ölçekte iddiaları olan bir kuruluş oldu. Yıllardır küresel pazarda rekabet ediyor. Kendisine uluslararası ölçekte hedefler koyuyor. Şişecam Topluluğu bugü ...
Bu kurumlar, her ne kadar işverenin fesih hakkının sınırlandırılması mücadelesinde kayda değer kazanımlar getirememiş olsa da, işyerlerinde endüstriyel demokrasinin kurumsallaşması ve gelişmesi yönünd ...
Mart ayı ortalarında Kanadalı danışmanlık firması Canac, Demiryollarının personel sayısının yarı yarıya azaltılması gerektiğini bildirdi. Bu beş yıl içinde 14 bine yakın çalışanın işten çıkarılması an ...
Bu tasarılar, sağlık, emeklilik sistemlerini yeniden düzenlemeyi amaçlıyorlar ve doğrusunu söylemek gerekirse bir takım köklü değişiklikler de öngörüyorlar. Öncelikle tasarı, sosyal güvenlik kurum ...
Belirli süreli iş sözleşmesinin işçiyi, başta işgüvencesi olmak üzere bir dizi temel haktan yoksun bıraktığı her kesimce kabul edilmektedir. Bu nedenledir ki, bu tür çalışma pek çok Avrupa Birliği ülk ...
Kapsamdışı personel uygulamasının yıldan yıla yaygınlaşması, pek çok işyerinde işçi sendikalarını çoğunluk sağlayamayacak, yetki alamayacak noktaya taşıdı. Öyle işyerleri var ki, kapsamdışı personel s ...
Durum böyleyken, son dönemde, MESS başta olmak üzere, TİSK'e bağlı işveren sendikalarının yıllardır hiç de önemsemedikleri özel hakem kurumunu toplu pazarlık masalarında gündeme getirdikleri ve ısrarl ...
1 10 11 12106 / 106