1 10 11 12 13 108 / 109
Geçtiğimiz Mayıs ayı içinde Yargıtay çok da dikkat çekmeyen ama önemli bir karar açıkladı. Yargıtay, iş güvencesinden yararlanabilmek için kanunun aradığı otuz veya daha fazla işçi çalıştıran bir işye ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni bir Sendikalar Kanunu taslağı hazırladı ve bunu sosyal taraflara verdi. Bütünüyle 2821 sayılı Sendikalar Kanununun sistematiğine bağlı kalınarak düzenlenen ta ...
Sendikalar 1980'li yılların başlarından itibaren Dünya ölçeğinde güç ve etkinliklerini yitirmeye başladılar. Sendikalaşma oranı, 1980 ve 1990'lı yıllarda hemen bütün Dünya'da azalma sürecine girdi. Bu ...
Şişecam Topluluğu yıllardan beri uluslararası ölçekte iddiaları olan bir kuruluş oldu. Yıllardır küresel pazarda rekabet ediyor. Kendisine uluslararası ölçekte hedefler koyuyor. Şişecam Topluluğu bugü ...
Bu kurumlar, her ne kadar işverenin fesih hakkının sınırlandırılması mücadelesinde kayda değer kazanımlar getirememiş olsa da, işyerlerinde endüstriyel demokrasinin kurumsallaşması ve gelişmesi yönünd ...
Mart ayı ortalarında Kanadalı danışmanlık firması Canac, Demiryollarının personel sayısının yarı yarıya azaltılması gerektiğini bildirdi. Bu beş yıl içinde 14 bine yakın çalışanın işten çıkarılması an ...
Bu tasarılar, sağlık, emeklilik sistemlerini yeniden düzenlemeyi amaçlıyorlar ve doğrusunu söylemek gerekirse bir takım köklü değişiklikler de öngörüyorlar. Öncelikle tasarı, sosyal güvenlik kurum ...
Belirli süreli iş sözleşmesinin işçiyi, başta işgüvencesi olmak üzere bir dizi temel haktan yoksun bıraktığı her kesimce kabul edilmektedir. Bu nedenledir ki, bu tür çalışma pek çok Avrupa Birliği ülk ...
Kapsamdışı personel uygulamasının yıldan yıla yaygınlaşması, pek çok işyerinde işçi sendikalarını çoğunluk sağlayamayacak, yetki alamayacak noktaya taşıdı. Öyle işyerleri var ki, kapsamdışı personel s ...
1 10 11 12 13 108 / 109