1 9 10 11 12 13 99 / 109
13 Şubat 1967. Günümüzden tam 40 yıl önce bugün, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Türk-İş) kopan Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş, Gıda-İş ve T. Maden-İş (Zonguldak) sendikalarının ortak kar ...
1- KAVRAMLAR VE GENEL SINIRLAMALAR Soru: Çalışma süresi nedir? Çalışma süresi; • İşçinin çalışsın ya da çalışmasın işgücünü işverenin emrine sunduğu sürelerin, • Kanunda çalışma süresinden sayılan sü ...
Aziz Çelik, 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde sunduğu "Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye'nin Uyumu" başlıklı yüksek lisans ...
1980 Eylülünde Türkiye'de siyasi iktidarı devirerek "emir ve komuta zinciri" altında ülke yönetimini devralan askeri idarenin ilk icraatı, her türlü siyasi faaliyetin her kademede durdurulması, parlam ...
Grev, sendika özgürlüğünün en önemli parçasıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sendika Özgürlüğü Komitesi grev hakkını, "işçilerin mesleki çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi sağlayan ve sendika ...
Gelir eşitsizliğin ölçülmesinde, sezgisel veya matematiksel yaklaşımların da içerildiği pek çok yöntem bulunmaktadır.(1) Gini katsayısı bu yöntemler arasında en çok başvurulanı, Türkiye İstatistik Kur ...
1999 yılının son günlerinden bu yana süregelen Avrupa Birliği (AB)angajmanı içinde Türkiye, bir yandan demokratikleşme ve insan hakları açısından Kopenhag Kriterleri yönünde -politik- adımlar atarken, ...
Eylem birliği 70'li yıllarda Marksist sol içinde tartışıldı, zaman zaman denendi. 70'li yılların sonunda, "yaklaşan faşist tehlikeyi bertaraf etmenin yolu" olarak "tüm demokrasi güçlerinin" katılımını ...
Bir süredir irili ufaklı hemen tüm işletmelerde çeşitli tarz ve yöntemlerle uygulanan "performans değerlendirmesi" dikkat çekici bir yaygınlığa ulaştı. Kısa sürede mantar gibi çoğalan "insan kaynaklar ...
1 9 10 11 12 13 99 / 109