1 8 9 10 11 12 90 / 108
2008 yılı biterken Dünya'yı saran ekonomik kriz; resesyon ya da depresyon ya da her ne karın ağrısıysa finans piyasalarında, reel sektörde büyük alt üst oluşlara neden oldu, oluyor. Türkiye de Dünya k ...
28 yıl önce 22 Temmuz 1980 sabahı DİSK'in ve Maden-İş'in Genel Başkanı Kemal Türkler, evinin önünde faşistler tarafından vurularak öldürüldü Türkler öldürüldüğünde ülkemiz son derece ağır siyasi ...
AKP hükümeti 2821 ve 2822 sayılı sendika yasalarında yapmayı öngördüğü değişikliklere ilişkin tasarı metninin son şeklini işçi ve işveren konfederasyonlarına gönderdi. Tasarının amacı ILO ve AB normla ...
1980 Eylül'ünden bu yana Türkiye'de sendika hareketinin her geçen yıl daha da gerilediğine, çözüldüğüne tanık olduk, oluyoruz. Sendika hareketi ülkenin siyasi gündeminden siliniyor, hantal, değişimi y ...
Türk-İş tarihinden bir yaprak: Gıda işkolunda grup toplu pazarlığının ortaya çıkışı ve Ege Tüm Gıda-İş Sendikası (1964-1967) - Can Şafak Ege Tütün, Müskirat, Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Ege ...
Şişecam'ın Bulgaristan'daki iki fabrikasında 19 Mayıs sabahı grev başladı. Şişecam'ın Cam Ev Eşyası (CEE) Grubu; Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Düzcam Grubu; Trakya Cam Sanayi A.Ş.'ne ait cam ...
Vardiyalı çalışmalar eski ve özellikle de yüksek fırın -izabe- teknolojisine dayalı kesintisiz proseslerin ortaya çıkmasıyla birlikte sanayide giderek yaygınlaşan bir çalışma düzenidir. Bu çalışma düz ...
BİRİNCİ BÖLÜM İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI İş güvencesi nedir? Avrupa birliği (AB) ülkelerinde iş güvencesi Uluslararası çalışma örgütü (ILO) ve iş güvencesi Türkiye'de iş güvencesinin yasal çerçevesi İŞ GÜ ...
13 Şubat 1967. Günümüzden tam 40 yıl önce bugün, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Türk-İş) kopan Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş, Gıda-İş ve T. Maden-İş (Zonguldak) sendikalarının ortak kar ...
1 8 9 10 11 12 90 / 108