1 2 3 13 9 / 109
Görünmez Ada, sağlam ve ayakları yere basan bir hikâye anlatıyor. İnsanın henüz bu kadar uzaklarda olan dönüşümünün, devletin dâhil olduğu hiçbir sistemde gerçekleşemeyeceğini vazediyor, düşündürüyor ...
"Bütün bunların üzerine yani Sartre’ı, Camus’yü bilmem neyi okuyup da Türkiye’de büyük bir işçi merkezine gidersen; Zonguldak’tır o benim hayatımda... Ve orada da bir saf seçmen gerekiyorsa artık, ora ...
Emek tarihi yazınında Türkler’i anlatan metinlerin hemen hepsinde bu döneme ilişkin yazılanlar eksik ve hatalarla dolu. Biri Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı’nın (TÜSTAV) arşivinde bulunan diğer i ...
Emek tarihi alanında pek çok araştırmaya imzasını koyan Zafer’in çalışmalarının önemli -ayırıcı- ve çok değerli yanlarından biri de çok zengin bir sözlü tarih çalışmasına dayanması. İşçilerin Haziranı ...
1961-1971 dönemi, işçi/sendika hareketinin de yükseldiği bir dönemdir. 1970 Haziran’ında ya da Zafer gibi söylersek “İşçilerin Haziranı”nda doruğa ulaşan etkili bir işçi/sendika hareketi vardır ve 196 ...
100 Yılın Ötesinde Ekim Devrimi ve Türkiye kitabı Erden Akbulut ve Erol Ülker imzasını taşıyor. Ekim Devrimi’nin Osmanlı topraklarından nasıl göründüğünü, Osmanlı Hariciyesinin, sürgündeki İttihatçıla ...
İş Kanunu’nda düzenlenen işçinin “haklı fesih hakkı” işverene kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü öngördüğünden, işvereni de bu hakkı doğurucu davranış ve edimlerden alıkoyabilmektedir. Kıdem tazminatın ...
Zafer Aydın’ın İşçilerin Haziranı – 15 16 Haziran 1970 kitabı Ayrıntı’nın Yakın Tarih dizisi içinde yerini aldı ...
DİSK, özgürlükçü bir sendika ve toplu pazarlık modelini bir siyasal talep olarak geliştirerek, demokratik ve özgürlükçü yasa önerilerini bir siyasi talep olarak kamuoyu gündemine taşımalıdır. Böyle bi ...
1 2 3 13 9 / 109