İşçi sınıfı, sermayenin tahakkümü kurduğu mevcut düzende kamunun bir parçası değildir. Sermaye sınıfının gözünde işçiler, kendi zenginliklerinin müzmin icracıları konumundadır. İşçiler bu yüzdendir ki ...
Tüm iş cinayetleri devletin denetiminde yaşanırken "kamu kurumu" vurgusu yapmanın herhangi bir kıymeti harbiyesi yoktur. Zira esas mesele; kamunun kim olduğu, kamuda söz, karar ve denetim hakkının kim ...
Bu haliyle İşsizlik Sigorta Fonu işverenlere ucuz işgücü ve sıcak para kaynağı olurken yoksulluğun kalıcılaştırılmasını sağlıyor ve iktidarın yoksul kitleler üzerindeki bir propaganda aygıtına dönüşüy ...
Gece gündüz çalışan, emeğinin karşılığını alamayan, yarı aç yarı tok yoksulluk ve sefalet düzeninde yaşayan emekçilere dilenen her sabır, yoksulluğun ve açlığın peşinen kabul edilmesi gereken bir kade ...
Çoğu zaman sendikal örgütlenmenin önündeki engellere karşı itirazlar dile getirilse de genel olarak kabullenilmiş bir çaresizlik söz konusudur. Bu durum, mevcut iktidara ve politikalarına muhalif send ...
İktidarın düşük faiz politikasını adeta velinimet olarak gören bankalar, yüzde 14-15 bandında topladıkları mevduatları, ücretleri enflasyon altında ezilen ve borçlanmadan yaşayamaz hale gelen emekçile ...
6 / 6