Kapitalist serbest piyasa ekonomisinin bir sonucu olarak kiracılar kanun hükümleri dışında yalnızlaştırılmış durumda. Bir yerdeki kira veya satış bedelinin nasıl belirlendiği veya neye göre arttığı ta ...
2019 yılında 4, pandeminin başladığı 2020 yılında 3, 2021 yılında 7, içinde bulunduğumuz 2022 yılının ilk dört ayında 3’ü stajyer avukat toplam 7 meslektaşımız yaşamına son verdi ...
İnsan haklarının, temel hak ve hürriyetlerin kısıtlandığı, sınırlandırıldığı, yok sayılmaya çalışıldığı bu dönemlerde, bu ihlallere karşı mutlak bir biçimde ses çıkarması gereken avukatların Ankara’da ...
TBB verilerine göre; 2021 adli yardım ücreti 137 milyonun biraz üzerinde. Meblağı düşündüğümüzde 85 milyon nüfuslu, 160 bin avukat olan ülkemizde bir puan yaklaşık 6 bin 800 liraya tekabül ediyor. İst ...
Önce sorunlarımızın çözümü için örgütlenmeliyiz ve kendimizi değiştirmeliyiz. Sonra da memleketteki bu kara düzeni… ...
24 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişikliği ise MEB ile hiçbir bağı olmayan ve bağımsız bir yapı kurulmuş oldu. Bu anlamda akademinin kuruluşu Öğrenim Birliği Kanunu halen yürürlükt ...
6 / 6