Komünal toplum yıkılmaya mahkumdu ancak evrimimizin en zor ve en uzun aşamasında kazandığımız, geleceğin komünist toplumunu olanaklı kılacak komünal dayanışmacı insanal özü miras bıraktı. Bu mirasın b ...
Söylenen yalanlar ve düzülen güzellemeler bu kadar ölçüsüz olmasaydı bu yazıyı yazmaya kalkmazdım ...
Feminizm, toplumsal cinsiyet rollerinin arka planında sadece erkek egemenliğini görür. Marksizm, erkek egemenliğini ve dolayısıyla toplumsal cinsiyet rollerini de belirleyen özel mülkiyet-işbölümü sis ...
Bir yandan görev paylaşımı çerçevesinde geçim araçlarının komünal üretimi öte yandan komünal-sosyal aile biçiminde neslin üretimi arasında on binlerce yıl süregiden tarihsel ilişkide ne değişti de eşi ...
Toplumsal yaşam bütünlüğünün bağrında gelişen üretici güç (“üç an”dan birincisi), komünal üretim ilişkilerini ve bu ilişkilere göre biçimlenen toplumsal düzeni (ikincisi olan “toplumsal durumu” ve dol ...
Ataerki, varlığını özel mülkiyete borçlu ve onunla birlikte adım adım gelişen, devletle birlikte tamamlanan, özel mülkiyetin tarihsel (köleci, feodal, kapitalist) biçimlerine göre tarih boyunca biçim ...
Montesquieu kanunların ruhunu doğru tespit etmişti çağının idealist saflığıyla. Ama kapitalizm, emperyalist aşamasında ürettiği faşizmi de yanına alarak, hukukla perdelenmiş şu gerçekliği defalarca vu ...
7 / 7