Marx için bilinç sürecinde aslolan, etkinlikte bulunan bedenin nesnel ve öznel dünyasını değiştirerek oluşturmasıdır. İnsan toplumunun bu değiştirme etkinliğidir ki maddenin bilinçte gerçeğe uygun bir ...
Orkunoğlu, materyalizm sandığı pozitivizmi, idealizm ile birleştirince diyalektik materyalizme ulaşacağını düşünmektedir. Bu görüşünün “150 yıldır sosyalistler arasında yaygın olan görüşlere karşıt ol ...
Orkunoğlu’nun iddia ettiği gibi iki ayrı bilim ve iki ayrı yöntem metafizik pozitivizmin hayalidir. Pozitivizm salt madde yığınından oluşan ve keskin yasalara tabi, çelişki içermeyen ‘doğal bilimler’ ...
3 / 3