1 2 321 / 21
2008’de yaşanan krizin ardından işçi ve emekçilerin sağlık, emeklilik, sosyal fonlarında biriken milyarlar, sözümona batan bankaların ve sigorta şirketlerinin iflastan kurtarılması için kullanıldı ...
Hollanda’da TİS süreçleri 2008 krizinden sonra hayli sancılı geçiyor. Yine de toplumsal hayatın akışını doğrudan etkileyen sektörlerde grevler işçilerin taleplerinin kabul edilmesi ile sonuçlanıyor. A ...
Burjuvazi 2008 krizinden sonra günlük yaşamda daha da belirginleşen havuç sopa politikasını işçi sınıfına karşı her alanda uyguluyor ...
1 2 321 / 21